INKANTACJE Małgorzaty Duda Kozery

iDSC_0380Inkantacje – to śpiewane i recytowane zaklęcia przyzywające duchy. Nazwa znaleziona u Adama Mickiewicza, we wstępie do „Dziadów” części II, gdzie autor objaśnia, jak zafascynował się śpiewami obrzędowymi GUSLARZA, czyli poety kapłana, który prowadził uroczystości organizowane przez prostych ludzi, w okresie jesiennym niedaleko cmentarza w kaplicach lub pustych domach na pamiątkę dziadów, czyli dla uczczenia zmarłych przodków.

Uroczystości te, sięgały swoim początkiem czasów pogańskich. Przyzywano śpiewami i zaklęciami, dusze zmarłych i karmiono ich przyniesionym jadłem i napojem, aby ułatwić duszom, błąkającym się po ziemskim padole, dostęp do nieba,

U Mickiewicza pojawiają się na uroczystości cmentarnej duchy lekkie, średnie i ciężkie: Duch dziewicy, duchy dzieci, ale jedna dusza pojawia się, jako upiór, który nie zechce opuścić uroczystości Dziadów i opowie o swoich losach polskiego i innych narodów.

Wspomnimy tu, ze Polska w czasach Mickiewicza, nie istniała, jako suwerenne państwo, bo znajdowała się pod władzą zaborców, a ludzie tworzyli wolna myśl i nasza spuściznę narodowa na emigracji, rozrzuceni po całym świecie.

Główny bohater, KONRAD występuje przeciwko rosyjskim zaborcom i Carowi, w słynnym monologu „Wielka improwizacja”, której tutaj wysłuchamy, w jedynej istniejącej wersji wokalnej stworzonej według pomysłu autorki całego spektaklu Małgorzaty Dudy Kozera.

W INKANTACJACH, czyli rozmowach z duchami towarzyszyła aktorce muzyka autora PIOTRA HAJDUKA i JANUSZA TYLMANA oraz dekoracje multimedialne, oparte na malarstwie Krzysztofa Kozery, wyświetlane przez artystę osobiście.

Na uroczystościach Dziadów pojawiają się duchy, które niosły przestrogi i naukę dla żywy”

Przedstawienie INKANTACJE Małgorzaty Duda Kozery, to przestroga dla nas, abyśmy pamiętali o ważonych przekazaniach naszych przodków, abyśmy nie zapomnieli o wielkiej literaturze świata, abyśmy cenili wolność każdego narodu, a zapobiegali wszelkim przejawom wojny na świecie.

Na naszej uroczystości teatralnej pojawił się GUSLARZ, ANIOL, DZIEWICA, GUSTAW, KONRAD i KORDIAN.

Upiór, Dziady i duchy Mickiewicza, Słowackiego i Szekspira wszystkie te postaci pojawiły się na scenie teatru w Malmö w jednej osobie, znakomitej aktorki i autorki spektaklu Małgorzaty Duda Kozera.

Dla przybliżenia wielkiej twórczej pracy aktorki należy nadmienić blisko 600 jej wystąpień w musicalu Metro na Broadway, powyżej 600 spektakli Klimakterium w Polsce i za granica oraz niezliczone premiery. Związana jest z Teatrem Nowym Adama Hanuszkiewicza, na stale pracuje w Teatrze Rampa. Gościnnie występuje na scenach teatru Roma, Buffo, Powszechny. Współpracuje ze znakomitymi reżyserami miedzy innymi Januszem Józefowiczem autorem Metro.

12 listopada 2017 roku z okazji 99 Rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości oraz z okazji 18 urodzin POLKA International Polonia w Malmö miała niecodzienna możliwość obejrzenia spektaklu INKANTACJE.

Serdeczne podziękowania dla Kongresu Polaków w Szwecji za finansowe wsparcie projektu.

Elizabeth Blania Kacprzyk
założycielka i prezeska

www.polkainternational.com

Share