Odpowiedź Premiera do Kongresu

Dnr 2003/3896
KANCELARIA RZĄDU
Premier Rządu
7 maj 2003 r.

Kongres Polaków w Szwecji
Prezes Michal Bieniasz
Östermalmsgatan 75 Nb
114 50 Sztokholm

Dziękuję za list z 16 kwietnia dotyczący masakry katyńskiej. W pełni podzielam wasze przekonanie, że wszystkie fakty dotyczące tej zbrodni winny być jawne i dostępne dla historyków
i osób zainteresowanych.
Jeśli chodzi o materiały w archiwach szwedzkich, to pewna ich ilość, pochodząca z Ministerstwa Spraw Zagranicznych winna znajdować się w Głównym Archiwum Państwowym. Ten materiał jest jawny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
Według wstępnej orientacji nie ma dokumentów na ten temat w posiadaniu wywiadu wojskowego. Niemniej dokładniejsze sprawdzenie tego faktu wydaje się celowe.
Jednak, jeśli idzie o archiwum SÄPO (policja bezpieczeństwa) nie jest wykluczone, że znajdują się tam dokumenty mające związek z zeznaniami dotyczącymi masakry katyńskiej.
W związku z powyższym, szef archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych otrzyma zadanie przeprowadzenia kompleksowego przeglądu odpowiednich archiwów i przedstawienia znalezionych dokumentów.

/-/ Göran Persson


W kilka miesięcy później władze szwedzkie przekazały Kongresowi Polaków w Szwecji partię dokumentów dotyczących Zbrodni Katyńskiej.
Wniosek organizacji spotkał się ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem ze strony premiera Szwecji Görana Perssona. Na jego to polecenie urzędnicy Archiwów Państwowych rozpoczęli w maju 2003 roku poszukiwania dokumentów.
Przekazane następnie 82 strony dokumentów to, między innymi, pochodzące z archiwum
szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych raporty ambasadorów szwedzkich w Moskwie,
Berlinie, Londynie i Waszyngtonie, oraz korespondencja służbowa Attaché Wojskowych z Berlina
i Moskwy z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Niektóre z nich noszą oznakowania “tajne”
i “ściśle tajne”.
Dokumenty te zostały w części przetłumaczone, opracowane i skatalogowane w Archiwum Polskiej Emigracji działającym przy Kongresie Polaków w Szwecji. Po wstępnych czynnościach zostały one przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce dnia 17 listopada 2003 roku.

Relacja z przekazania dokumentów >

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji