Zjednoczenie Polskie w Jönköping, październik 2013

6 października 2013

W ubiegłą niedzielę uroczyście otwarto pomieszczenia parafii św. Franciszka w Jönköping. Na zaproszenie proboszcza tutejszej parafii O. Joseph Maria Nilsson OFMConv przyjechał m.in. biskup Anders Arborelius OCD  ze Sztokholmu. We mszy świętej, z udziałem licznie zebranej wspólnoty tutejszych katolików, w koncelebrze wzięło udział kilku polskich kapłanów. Celebransem był  O. Jan Maciejowski OFMConv. – prowincjał zakonu OO. Franciszkanów z Gdańska. On też wygłosił kazanie po polsku, które tłumaczył na język szwedzki O. Arkadiusz Skodowski OFMConv. Trzecim  kapłanem był O. Piotr Zacharewicz OFMConv, który został opiekunem duchowym naszego Zjednoczenia. Przyjeżdża on na nasze polskie msze z oddalonego ok. 280 km Lund.
Tuż po Eucharystii wszyscy zebrani zaproszeni zostali na obiad.

13 października 2013

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji