q_1q_3

start o QUIZIE zbiórki rozliczenia biuletyn

start

 

 

Kongres Polaków w Szwecji -
Komitet Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych QUIZ
ogłasza
zbiórkę na pomoc dla ofiar powodzi w Polsce
Zebrane fundusze zostaną w 100% przekazane do kraju poprzez CARITAS Polska. Wszystkie wpłaty zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych, a do ofiarodawców zostanie wysłane potwierdzenie wpłaty pocztą. Koszty administracyjne pokryte zostaną z kasy Kongresu, który jako pierwszą wpłatę deklaruje 10.000 SEK.

Wpłat moźna dokonać na konto:
QUIZ - Polska Kongressen i Sverige
PlusGiro: 88 03 42-1
z dopiskiem "POWÓDŹ"


 

Komitet QUIZ niesie, w miarę swoich możliwości, pomoc inicjatywom i organizacjom społecznym w Polsce. Mają one często znacznie lepsze rozeznanie sytuacji w Kraju niż my - poza Krajem.

Wiele jest potrzeb bardzo pilnych i bolesnych, nie jesteśmy jednak w stanie wspierać wszystkich, spośród akcji oraz inicjatyw musimy dokonać często trudnego wyboru.

 


Copyright © 2006 QUIZ.

QUIZ

Komitet Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych przy Kongresie Polaków w Szwecji.

PlusGiro: 88 03 42-1

 

Nasze aktualne zbiórki

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Jarosław

Stowarzyszenie Misja Nadziei

Rodzinny Dom Haliny Szyffer

Więcej informacji>>>

 

QUIZ w Internecie

Strony internetowe QUIZu do roku 2005

Zobacz >>>