W sprawie koncesji dla TV Trwam

OŚWIADCZENIE
w sprawie koncesji na cyfrowej platformie multiplexu dla Telewizji Trwam.

Kongres Polaków w Szwecji, największa w Skandynawii polonijna organizacja wywodząca się z nurtu niepodległościowego, oświadcza co następuje:
Stanowczo protestujemy przeciw jawnemu naruszeniu prawa przy rozpatrywaniu wniosku o koncesję na cyfrowej platformie multiplexu dla Telewizji Trwam przez organ państwowy, jakim jest KRRiT. 
Organ państwa, mający – zgodnie z art. 213 Konstytucji – „stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”, świadomie i cynicznie ów artykuł łamie pozbawiając znaczną grupę obywateli ich podstawowych praw. Takim prawem jest możliwość oglądania Telewizji Trwam – co decyzją wykluczenia z multiplexu Fundacji „Lux Veritatis” uniemożliwiono. 
Decyzja Krajowej Rady jest szyderstwem z 90% narodu, dzielącą społeczeństwo w wolnym kraju, którego art. 1 Konstytucji stwierdza uroczyście, że „Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Przypomina to do złudzenia niechlubne lata bolszewizmu w Polsce i walki władzy z kościołem, zmusza do zastanowienia o jaką wolność walczyliśmy i o intencje tych, których ta walka do władzy wyniosła.
Polacy mieszkający poza granicami kraju, będący z dala od ojczyzny często w konsekwencji właśnie niegodzenia się na taką rzeczywistość kiedyś, ale i teraz, mają moralne prawo wyrazić swój protest w tej sprawie, nawet jeśli dostęp do Telewizji Trwam poprzez satelitę jest dla nich możliwy – na razie. 
Mamy prawo do opiniowania wydarzeń krajowych. Mamy prawo do solidarności z pozbawianą podstawowych praw częścią społeczeństwa naszej Ojczyzny.

/-/ Zarząd Kongresu Polaków w Szwecji
Sztokholm 28 stycznia 2012

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji