Kontakt

Biuro / kontor

Kongres Polaków w Szwecji / Polska Kongressen i Sverige

adres do korespondencji / korrespondensadress:
Box 5025, SE 102 41 Stockholm

adres siedziby / besöksadress:
Ośrodek Polskich Organizacji Niepodległościowych
Östermalmsgatan 75, Stockholm

telefon: +46-8-66 11 00 6
telefax: +46-21-481 07 34
Internet: www.polskakongressen.se
http://facebook.com/kongres.polakow.szwecja

Prezes / ordförande

Prezes Kongresu Polaków w Szwecji – Janusz Górczyński

adres do korespondencji / korrespondensadress:
Välljärnsgatan 490, 724 73 Västeras

telefon: +46-(0)21-30 13 83
telefax: +46-(0)21-35 44 11

Share