Nowe władze Kongresu

W sobotę dnia 21 października 2017 roku odbyło się w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie Walne Zebranie Kongresu Polaków w Szwecji. Podsumowano okres minionej kadencji i wyznaczono priorytety działań na najbliższe trzy lata oraz wybrano nowe władze tej największej w Skandynawii struktury polonijnej.

Prezydium
Prezes – Janusz Górczyński –
Västerås
Wiceprezes – Marcin Konieczny – Sztokholm
Sekretarz – Elżbieta szwejkowska-Olsson – Sztokholm
Skarbnik – Maria Zięciak – Sztokholm
Czł. Prezydium – Ewa Bielska – Sztokholm Młodzież
Czł. Prezydium – Jadwiga Boral – Sztokholm Sprawy społeczne
Czł. Prezydium – Ewa Korolczuk – Sztokholm Informacja
Czł. Prezydium – Elżbieta Błania- Kacprzyk – Malmö Sport
Czł. Prezydium – Wojciech Głuch – Göteborg Kultura
Czł. Prezydium – Tadeusz Opałko – Göteborg – Kontakty międzyorganizacyjne

Komisja Rewizyjna
Czł. Komisji – Bogusława Zaniewicz-Dybek – Sztokholm
Czł. Komisji – Danuta Knapp – Sztokholm
Czł. Komisji – marek Małachowski – Hälsingborg

Komisja Wyborcza
Czł. Komisji – Zofia Sawionek – Jönköping
Czł. Komisji – Danuta Knapp – Sztokholm
Czł. Komisji – Wiesław Szyniec – Jönköping

Share