Walne Zebranie w relacji delegata z Jönköping

wDSC_5408W niedzielę 21 października 2017 roku odbyło się w Sztokholmie Walne Zebranie Kongresu Polaków w Szwecji, na którym wybrano nowy Zarząd Kongresu.

Zjednoczenie Polskie w Jönköping reprezentowały trzy osoby: Zofia Sawionek, Elżbieta Solich-Atamaniuk i Wiesław Szyniec.

wDSC_5333
od lewej: Zofia Sawionek, Wiesław Szyniec, Elżbieta Solich-Atamaniuk

Nasze Zjednoczenie proporcjonalnie do ilości członków posiada 6 mandatów wyborczych z prawem do głosowania. Każdy z delegatów fizycznie obecnych na WZ posiadał pełnomocnictwo od delegata, który z różnych przyczyn nie mógł być obecny w Sztokholmie, a którego głos i mandat był ważny. Upoważnienia do głosowania przekazali: Krystyna Haderberg, Alina Truchlewska i Sebastian Możdżyński.

W drodze głosowania wybrano nowy Zarząd Kongresu Polaków w Szwecji, który mam zaszczyt Państwu przedstawić:

Prezes- Janusz Górczyński

Wiceprezes- Marcin Konieczny

Sekretarz- Elżbieta Szwejkowska

Skarbnik- Maria Zięciak– Olsson

Koordynator d/s informacji- Ewa Karolczuk

Koordynator d/s młodzieży- Ewa Bielska

Koordynator d/s kultury – Wojciech Głuch

Koordynator d/s społecznych – integracja i równouprawnienie- Jadwiga Boral

Koordynator d/s sportu -Elżbieta Blania- Kacprzyk

Koordynator d/s kontaktów między organizacjami Kongresu- Tadeusz Opałko

NOWEMU ZARZĄDOWI KONGRESU POLAKÓW W SZWECJI GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, BY PODEJMOWANE INICJATYWY I WYSIŁKI PRZYNOSIŁY ZADOWOLENIE I KORZYŚĆ WSZYSTKIM RODAKOM!!!

Powołano nową Komisję Matkę w składzie:

Zofia Sawionek i Wiesław Szyniec.

Powołano również Komisję Statutową, której zadaniem będzie uaktualnienie obowiązującego od maja 2011r. Statutu Kongresu Polaków w Szwecji. W skład Komisji Statutowej weszli: Tadeusz Opałko, Janusz Górczyński i Jadwiga Boral.

Zgłoszono także wniosek powołania w ramach Kongresu Polaków w Szwecji nowej komórki odpowiedzialnej za wizerunek Polski i Polaków w szwedzkich mediach. Jednogłośnie przegłosowano nazwę: KOMITET OBRONY DOBREGO IMIENIA POLSKI I POLAKÓW W SZWECJI. Przewodniczącą Komitetu została Jolanta Halkiewicz, z którą czynnie współpracować będą: Wojciech Głuch, Stanisław Radziukiewicz i Zbigniew Zimoch. Pani Jolanta Halkiewicz od wielu już lat „walczy” jako osoba prywatna z krzywdzącymi i dalece uogólniającymi opiniami na temat naszej Ojczyzny i rodaków w szwedzkiej telewizji, radio czy prasie. Zasadne zatem było powołanie takiej komórki w ramach Kongresu Polaków w Szwecji. Głos organizacji powinien być bardziej jednoznaczny i stanowczy.

Przegłosowano także potrzebę ufundowania nowego sztandaru dla Kongresu.

autor tekstu:  Elżbieta Solich-Atamaniuk 
Sekretarz Zjednoczenia Polskiego w Jönköping

Share