Archiwa tagu: Justyna Gotkowska

Bezpieczeństwo państw skandynawskich

Justyna Gotkowska OSW

Audycja z v-ce szefową OSW panią Justyną Gotkowską. To bardzo ciekawy program, który opowiada dużo o bezpieczeństwie wojskowym państw skandynawskich. Na jakim poziomie wojska amerykańskie obecne są w Skandynawii? Jak ważne są państwa skandynawskie dla bezpieczeństwa Polski? Czy Szwedzi są przygotowani do wojny? Jak Finlandia i Szwecja widzą bezpieczeństwo w regionie? Jak wygląda współpraca nordycka? Czy jest przestrzeń do zacieśnienia współpracy politycznej Polski ze Skandynawią? Odpowiedzi usłyszymy w programie „Układ Otwarty” Igora Janke

Share