Archiwa tagu: Joanna Filus-Olenkiewicz

Göteborg, koncert Chorus Polonicus Gothoburgenis & Joanna Filus-Olenkiewicz

Stay with us as long as we sing

Chorus Polonicus Gothoburgenis
Chorus Polonicus Gothoburgenis

Chorus Polonicus Gothoburgenis pod dyrekcją Wojciecha Głucha ma zaszczyt zaprosić na kolejny swój koncert, który odbędzie się w katedrze Domkyrkan w Geteborgu dnia 25 listopada o godz. 12.00
wstęp bezpłatny – fri entré

Szczególny gość naszego koncertu: Joanna Filus-Olenkiewicz – viola 

Joanna Filus-Olenkiewicz
Joanna Filus-Olenkiewicz

Joanna Filus-Olenkiewicz urodzona w Bielsku-Białej, mieszka w Berlinie od 2010 roku. Jako pasjonatka muzyki pracuje jako skrzypaczka i altowiolistka.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Krakowie, Gdańsku oraz Uniwersytetu Szczecińskiego w Polsce, Universität der Künste w Grazu, Austria oraz Hochschule für Musik und Theater w Rostocku oraz Universität w Poczdamie. Stypendium Prezydenta Miasta Bielska-Białej w 2000 r., Kalifornijskiego Uniwersytetu Południowego w Los Angeles w 2001 r. oraz stowarzyszenia artystów ZAiKS w Warszawie w 2021 r. Występowała jako koncertmistrz i tuttistka z wieloma różnymi orkiestrami (m.in. z Staatstheater Kassel, Radio – Sinfonieorchester Berlin, Staatstheater Oldenburg, Simphonieorchester Münster, Philharmonisches Orchester Freiburg, Hofer Symphoniker, Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt, Berliner Symphoniker, Philharmonisches Orchester Wernigerode, Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach). Koncertuje również jako kameralistka i solistka. Brała udział w wielu nagraniach radiowych, m.in. z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach, Berlińską Orkiestrą Radiową oraz uczestniczyła w licznych światowych trasach koncertowych.

Joanna Filus-Olenkiewicz jest docentką altówki na kursie Young Talent w Toyohashi w Japonii. Od 2012 roku jest ściśle związana ze szkołą muzyczną w Reinickendorf w Berlinie, gdzie prowadzi klasę skrzypiec i altówki. Od kilku lat współpracuje z kompozytorem Karolem Borsukiem, twórcą muzyki współczesnej. Jego utwory prawykonuje i rozpowszechnia poprzez nagrania i publiczne wykonania oraz publikacje muzyczne. Jest współzałożycielką stowarzyszenia muzycznego VivaceClassico.

Jako czlonkini Internationale Beethoven Geselschaft Berlin pracuje na rzecz organizowanego przez IBG konkursu Young Ludwig Young Music Competition.

Joanna jest tekze aktywnym czlonkiem towarzystwa Europejskie Forum Muzyki Polskiej w Berlinie.

Ponadto zajmuje się edukacją specjalną dla osób z upośledzeniem umysłowym i wzroku oraz pomaga w rozwiązywaniu konfliktów jako mediator i trenerka komunikacji – w Bussines Trends Academy w Berlinie.

*

Joanna Filus-Olenkiewicz

born in Bielsko-Biala / Poland, has been living in Berlin since 2010. Violinist and violist, graduate of the Music Academy in Katowice, Kraków, Gdansk and the University of Szczecin in Poland, the University of the Arts in Graz in Austria and the University of Music and Theater in Rostock and University in Potsdam.

Scholarship holder from the mayor of Bielsko-Biała in 2000, from The California South University in Los Angeles, USA in 2001 and from the artists’ association ZAiKS, Warschaw in 2021. She has worked as a concertmaster and tuttist with many different orchestras (including the Staatstheater Kassel, Rundfunk – Berlin Symphony Orchestra, Oldenburg State Theater, Münster Symphony Orchestra, Freiburg Philharmonic Orchestra, Hofer Symphony Orchestra, Thuringian Symphony Orchestra Saalfeld-Rudolstadt, Berlin Symphony Orchestra, Wernigerode Philharmonic Orchestra, National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice, Gorzow Philharmonic Orchestra, Toyohashi Symphony Orchestra in Japan).

She also gives concerts as a chamber musician and soloist. She took part in many radio recordings, including with the National Polish Radio Orchestra in Katowice, the Berlin Radio Orchestra and on numerous world tours. Joanna Filus-Olenkiewicz is a viola teacher at a Young Talent course in Toyohashi, Japan.

Since 2012 she has been closely associated with the music school in Reinickendorf in Berlin, where she teaches violin and viola. For several years she has been collaborating with the composer Karol Borsuk, creator of contemporary music, whose work she premieres and disseminates through recordings and public performances as well as music publications.

Founder of a music club VIVACE CLASSICO. In addition, she deals with special education for the mentally handicapped and visually impaired and helps with conflict resolution as a conflict couch, mediator and communication trainer – trained at the BTA in Berlin. 

Share