Spotkanie z Romanem Graczykiem

Graczyk_ksiazkaKongres Polaków w Szwecji, Rada Uchodźstwa Polskiego w Szwecji
i Semper Fidelis – Stowarzyszenie Patriotów Polskich zapraszają na spotkanie z historykiem krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Romanem Graczykiem, który wygłosi prelekcję pt. „Cena przetrwania, czyli SB a Tygodnik Powszechny”.

Podobny tytuł nosi jego książka, której publikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem budząc zarazem ogromne kontrowersje. Wytoczony autorowi proces zakończył się po kilku latach jego ostatecznym zwycięstwem w sądzie apelacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 7 marca 2015 o godz. 15:00, w siedzibie Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych – OPON, stacja metra T-Stadion; adres: Östermalmsgatan 75, Stockholm.

Przed rozpoczęciem spotkania (od godz. 14:30) oraz po jego zakończeniu będzie można nabyć książkę prelegenta „Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego”.

Wstęp wolny


Roman Graczyk studiował dziennikarstwo i nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed 1989 współpracował z prasą podziemną, m.in. ze studenckim pismem „Aplauz” w 1981, a po stanie wojennym z „Bez Dekretu”, a także z emigracyjnym paryskim „Kontaktem”. W latach 1984–1991 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”.

W latach 1991–1993 pracował w Polskim Radiu Kraków jako zastępca dyrektora (którym był wówczas Bronisław Wildstein – wcześniej redaktor paryskiego „Kontaktu”). Od 1993 był publicystą „Gazety Wyborczej”. W latach 1997–1998 pełnił funkcję sekretarza redakcji krakowskiej.

Zajmował się komentowaniem bieżących wydarzeń politycznych, jak również tematyką kościelną oraz historią PRL, w tym także problematyką lustracji. W 2005 opuścił zespół „Gazety Wyborczej”. Twierdzi, że został zmuszony do odejścia, ponieważ skrytykował sposób, w jaki w „Gazecie Wyborczej” omawiano temat lustracji]. 31 maja 2006 w „Rzeczpospolitej” opublikował artykuł pt. Co jest lepsze niż prawda?, w którym poparł lustrację i opowiedział się za otwarciem dawnych archiwów SB, krytykując antylustracyjną linię „Gazety Wyborczej” (także swoje własne wcześniejsze poglądy w tej sprawie). W 2007 opublikował poświęconą lustracji książkę pt. „Tropem SB. Jak czytać teczki”. Podpisał się również pod listem otwartym dziennikarzy, którzy zgłosili gotowość złożenia oświadczeń lustracyjnych.

Obecnie jest pracownikiem krakowskiego oddziału IPN oraz niezależnym publicystą. Teksty jego autorstwa ukazują się na portalu wpolityce.pl. Jest również stałym felietonistą portalu interia.pl.

Share