Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Polonią w Szwecji

29/11/2016 Prezydent Andrzej Duda z Małżonką rozpoczęli trzydniową oficjalną wizytę w Szwecji od spotkania z Polonią w Sztokholmie. Prezydent wręczył zasłużonym działaczom polonijnym odznaczenia państwowe i podziękował im za kultywowanie polskiej tradycji i historii.

pDSC_3192Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Szwecji, za promowanie polskiej kultury i historii” została odznaczona Jolanta Halkiewicz, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Janusz Górczyński i Tadeusz Opałko. Z kolei Tadeusz Rzeszótko otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności „za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL”.

 – To są odznaczenia za działalność dla Polaków, dla Polski; to ostatnie – Krzyż Wolności i Solidarności – za walkę o Polskę niepodległą, suwerenną, sprawiedliwą. Pozostałe – Ordery Odrodzenia Polski – za to, co czynione było tutaj, w Szwecji: za pamięć o naszej narodowej tradycji, za przekazywanie jej młodym, za jej krzewienie – powiedział Andrzej Duda.

 Prezydent podziękował działaczom polonijnym „za pamięć o rodakach w kraju w trudnych czasach, kiedy ze Szwecji do Polski szła pomoc, którą państwo organizowaliście, także pomoc medyczna. Za dbanie o polską rację stanu, za dbanie o to, by, kiedy mówi się w Szwecji o historii Polski, to żeby była ona przedstawiana w sposób prawdziwy”.

Podziękował też polskim duchownym za organizowanie lekcji religii, na które – jak mówił – uczęszcza ponad 800 dzieci w samym Sztokholmie.

 Prezydent wyraził nadzieję, że Polacy mieszkający za granicą, także w Szwecji, wrócą do kraju, szczególnie ci, którzy – jak mówił – wyjechali z Polski w ostatnim czasie. – Mam nadzieję, że Polsce uda się stworzyć warunki, które będą im sprzyjały, i to ich przekona, żeby wrócić do rodziny, do przyjaciół, do najbliższych, żeby się realizować w swoim kraju – mówił.

 – Czynimy, co tylko możliwe z naszej strony, żeby takie warunki stworzyć, ale póki co, jesteście państwo tutaj i jestem ogromnie wdzięczny, że pamiętacie o kraju – dodał.

 Ambasador Wiesław Tarka wręczył z kolei w imieniu szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego Odznaki Honorowe Bene Merito. Odznaczeni zostali: Tor Johanson, Artur Sehn, Krystyna Larsson i Kaj Wahlberg. Ustanowiona w 2009 roku odznaka jest przyznawana za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. 

opr aap, tekst ukazał się w Gońcu Katolickim 5(95) 2016

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji