Uchwała Zarządu Kongresu Polaków w Szwecji na zebraniu w dniu 18 marca 2023:

Kongres Polaków w Szwecji jednomyślnie potępia zorganizowany atak na osobę Świętego Jana Pawła II-go, realizowany w kraju przez niektóre antypolskie media! Ten niewybredny atak jest obrazą dla wszystkich Polaków, którym leży na sercu dobro ojczyzny i dozgonna wdzięczność dla Świętego Jana Pawła II-go za to, co uczynił dla wolności ojczyzny i wypromowania Jej dobrego imienia wśród narodów świata!

Kongres Polaków w Szwecji

Share