pixabay.com maska

Obrona Totalna – cała Szwecja razem

Chociaż Szwecja jest bezpieczniejsza od wielu innych państw, istnieją zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa i suwerenności. Zebrana obrona Szwecji ma chronić i bronić kraj, naszą wolność i prawo do życia w samodzielnie wybrany sposób. Wszyscy mamy zadanie, jeśli Szwecja znajdzie się w stanie zagrożenia.

Obrona Totalna to wszelka działalność potrzebna do przygotowania Szwecji do wojny. Składają się na nią obrona militarna i cywilna. Obrona cywilna dotyczy siły oporu całego społeczeństwa w razie groźby wojny lub jej wybuchu.

W Szwecji mamy obowiązkową obronę totalną. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy kraju między 16 a 70 rokiem życia mogą zostać wezwani do pomocy przy różnych zadaniach w razie wojny lub zagrożenia wojennego. Może to być przewożenie transportu, praca w opiece zdrowotnej, przedszkolu lub w inny sposób przyczynianie się do jak najlepszego funkcjonowania społeczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej to koniecznie zapoznaj się z broszurą wydaną przez Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / MSB https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/krisberedskap-och-civilt-forsvar/stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/kampanjmaterial/material-2021/faktablad-totalforsvar/faktablad_totalforsvar_polska.pdf

Share