Polska pamięta o Niezłomnych, którzy walczyli z komunizmem.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych przypada 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Święto, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, ustanowione zostało przez Sejm 3 lutego 2011 roku.

W tym dniu pamiętajmy też o wszystkich naszych Bohaterach, którym zawdzięczamy niepodległość odzyskaną w latach 1918-21, o tych którzy stanęli do nierównej walki we wrześniu 1939 r. i w latach okupacji. Również o tych, których okupant niemiecki i sowiecki tak prześladował. Szczególnie tych, których mogiły tak jak większość mogił Żołnierzy Niezłomnych, są do dziś nieznane lub bezimienne.

Są Oni Wszyscy dla nas wzorem na trudne czasy, które być może nadchodzą.
Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach.

Nie ustawajmy w staraniach by przywrócić Ich imiona i nazwiska w miejscach wiecznego spoczynku.

Cześć Ich pamięci!

W ciągu najbliższych dni w Kraju odbędzie się szereg uroczystości i wydarzeń artystycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych. Informuje o tym m.in. IPN na stronie internetowej: https://ipn.gov.pl/pl/narodowy-dzien-pamieci-zolnier/159931,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-2022-inicjatywy-IPN.html

Share