Apel Polskiego Komitetu Pomocy

Szanowni Państwo!
Uprzejmie zwracamy się do Państwa z apelem o dar dla Kraju.
W ramach pomocy dla Kraju poprzez Caritas wspieramy rodziny wielodzietne i osoby najbardziej potrzebujące z okręgu mazursko-suwalskiego. Wysłana pomoc w 2015 roku to 6 100 koron. 

Dla Szkoły dla Niewidomych w Laskach k/W-wy w br. przesłaliśmy 1 800 kr.
Od lat wspieramy Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Brańszczyku nad Bugiem. W Ośrodku przebywa około 50 chłopców, uczęszczających do Szkoły Specjalnej. W 2015 wysłaliśmy 2 300 kr.
Fundusz stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia promuje szczególnie uzdolnioną młodzież gimnazjalną z okręgów wiejskich i małych miast, obejmując pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez liceum i studia. Program stypendialny to żywy pomnik dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Na konto funduszu przekazaliśmy 5 000 koron.
W ubiegłym roku Polski Komitet Pomocy uczcił pamięć Rodaków w 70 rocznicę ich przybycia z niemieckich obozów koncentracyjnych do Szwecji, poprzez wystawę plansz historycznych, koncert i prelekcję zorganizowaną dla młodzieży szkolnej.

Dziękujemy serdecznie za każdy dar!

Z pozdrowieniami
Jan Andrzejewski

Polska Hjälpkommitén i Sverige
Plusgiro nr 15 70 70 – 4

Share