Apel „Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji”

Szanowni Państwo!
Uprzejmie zwracamy się do Państwa z apelem o dar dla Kraju.

W ramach pomocy dla Kraju poprzez Caritas wspieramy rodziny wielodzietne i osoby najbardziej potrzebujące z okręgu mazursko-suwalskiego, Wysłana pomoc w 2016 roku to 8 000 koron.

Fundusz stypendialny ”Dzieło Nowego Tysiąclecia” promuje szczególnie uzdolnioną młodzież gimnazjalną z okręgów wiejskich i małych miast, obejmując pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez liceum i studia. Program stypendialny to ”żywy pomnik” dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Na konto funduszu przekazaliśmy 7 000 koron.

Dla Szkoły dla Niewidomych w Laskach k/W-wy w br. przesłaliśmy 4 600 kr.

Od lat wspieramy Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Brańszczyku nad Bugiem. W Ośrodku przebywa około 50 chłopców, uczęszczających do Szkoły Specjalnej, a po zajęciach uzupełniają wiadomości w Ośrodku. Pochodzą z bardzo biednych rodzin. W 2016 wysłaliśmy 4 600 kr.

Wspieramy również Dom Młodzieży „QUO VADIS” (Södermannagatan 52 T-Skanstull ) prowadzony przez Księży Salezjanów z Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie. Wysłana pomoc to 3 000 koron.

Dziękujemy serdecznie za każdy dar!

W imieniu Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji
Jan Andrzejewski

POLSKA HJÄLPKOMMITTÈN I SVERIGE
Box 5120, 102 43 Stockholm
polska.hjalpkommitten@tele2.se
Plusgiro nr 15 70 70 – 4

Share