Apel

Rząd szwedzki zlikwidował system finansowania działalności organizacji etnicznych w Szwecji. W wyniku tej decyzji Kongres Polaków w Szwecji – zrzeszający 20 organizacji polskich w różnych regionach w Szwecji – został pozbawiony środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej w roku 2024.

Zagrożone jest też funkcjonowanie Ośrodka Polskich Organizacji Nieodległościowych, który wraz z Biblioteką Polską w Sztokholmie, stanowi ważne miejsce dla społecznej i kulturalnej aktywności Polaków oraz polskich organizacji.

Szanowni Państwo, zwracamy się z gorącym apelem o powszechny udział w akcji finansowego wspierania Kongresu Polaków w Szwecji. Mamy głęboką nadzieję, że ofiarność darczyńców będzie szczodra, a przekazywane przez Państwa kwoty – nawet te drobne – pozwolą Kongresowi Polaków w Szwecji na kontynuację działalności, jak też pozwolą na funkcjonowanie Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych.

Wpłaty, z dopiskiem DAR, prosimy przekazywać na konto Kongresu Polaków w Szwecji w Nordea Bank.

Wpłaty w Szwecji – plusgirokonto: 77 87 67-4

Wpłaty z zagranicy – IBAN: SE 3195 0000 9960 4207 7876 74

– BIC: NDEASESS

Kwartalne raporty dotyczące zbiórki zamieszczane będą na stronie www.polskakongressen.org

W imieniu Zarząd Kongresu Polaków w Szwecji

Janusz Górczyński Prezes Sekretarz
Elżbieta Szwejkowska-Olsson Sekretarz

Share