Informacja z QUIZ

Komitet Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych w Polsce o nazwie QUIZ istnieje i działa przy Kongresie Polaków w Szwecji od 1991 roku. Jego celem jest niesienie pomocy potrzebującym w Kraju.

Pracujemy Społecznie. Każdą zebraną w Szwecji koronę przekazujemy do Polski.

Wszystkie wydatki administracyjne pokrywa Kongres. Praca w QUIZie daje satysfakcję tym większą, im więcej Ofiarodawców nam ufa.

Dotychczas QUIZ zebrał i przekazał do Polski 1 980 739 SEK.

Obecnie prowadzimy zbiórki:

  • Darowizny z hasłem „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich”.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej w Jarosławiu, prowadzące sieć świetlic dla dzieci ze środowisk patologicznych lub zagrożonych.

  • Darowizny z hasłem „Internat”.

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach jest organizacją pożytku publicznego, która swe istnienie zawdzięcza życzliwości, hojności i wsparcia ludzi dobrej woli. Od ponad 100 lat służy niewidomym na każdym etapie życia zapewniając im odpowiedni poziom edukacji i rehabilitacji oraz zaspokajając potrzeby intelektualne, kulturalne, społeczne i duchowe. Na przełomie roku Towarzystwo stanęło przed wielkim wyzwaniem. Bardzo pilny i ważny stał się remont budynku z przeznaczeniem na internat dla 100 wychowanków. Inwestycja ta jest ogromna i znacznie przekracza możliwości Towarzystwa, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe. Ufamy, że z Państwa pomocą uda nam się wspierać Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi by nadal mogło realizować swoją misję.

List z podziękowaniem od Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Ostatnie wpłaty:

Marta Linden 210
Joanna Dąbrowski 100
Bożena Antoniak 500
Janina Smejkalowa 500

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

Wpłaty można dokonać na konto:
QUIZ – Polska Kongressen i Sverige
PlusGiro: 88 03 42-1

Share