Wobec wyboru Tadeusza Adama Pilata na stanowisko Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

OŚWIADCZENIE

Wobec wyboru Tadeusza Adama Pilata na stanowisko Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych na Walnym Zjeździe tej organizacji w Wilnie dnia 28 października 2006 roku, Kongres Polaków w Szwecji – największa w tym kraju organizacja polonijna oświadcza, co następuje:
Nie jest możliwy dla naszych organizacji do zaakceptowania fakt, że na zewnątrz w stosunkach z innymi strukturami polonijnymi oraz z instytucjami i władzami Rzeczypospolitej Polskiej będzie nas reprezentował człowiek, który przez cały swój okres aktywności w Szwecji działał na niekorzyść organizacji niepodległościowych w tym kraju.
Kierując utworzonymi z inspiracji i finansowanymi przez reżim PRL tzw związkami kulturalnymi prowadził działalność destrukcyjną, dezinformacyjną i osłabiającą wysiłek stowarzyszeń niepodległościowych w Szwecji. Za działalność swą był wielokrotnie odznaczany przez władze komunistyczne np. w roku 1980 czy 1985. Takie same cechy nosi jego działalność po roku 1989.
Kongres Polaków w Szwecji, jeden z założycieli Europejskiej Unii (uprzednio Rady) Wspólnot Polonijnych, którego przedstawiciele brali także udział w powstawaniu koncepcji ogólnoeuropejskiego ruchu polonijnego, nie widzi dziś innej możliwości, jak tylko zawiesić swe członkostwo w EUWP do czasu zmiany kierownictwa tej organizacji.
Domagamy się także wyjaśnienia przeszłości Tadeusza Adama Pilata sprzed jego przyjazdu do Szwecji w 1977 roku, pracy w organizacjach studenckich – ZSP, na stanowisku kierownika krakowskiego klubu Pod Jaszczurami (1971-1972), dyrektora Studenckiego Centrum Kultury w Krakowie (1972-1973) i jako wicedyrektora BPiT Almatur (1973-1975). Wyjaśnienia także wymagają jego kontakty z reżimem PRL przed, w czasie i po stanie wojennym. 
Jedyną do tego drogą jest samolustracja poprzez Instytut Pamięci Narodowej.
Do tego czasu Kongres Polaków w Szwecji będzie wyraźnie dementował każdą próbę występowania Prezydenta EUWP jako przedstawiciela także Polaków w Szwecji oprócz organizacji ZOP.

Z upoważnienia Prezydium
Kongresu Polaków w Szwecji
Michał Bieniasz – prezes

Wilno 28 października 2006

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji