Krystyna Gronowska-Lindström

Krystyna Gronowska-Lindström

Urodziła się 1 stycznia 1940 roku w Krzemieńcu (Wołyń).
Nauczycielka, działaczka harcerska. 
Studia rozpoczyna w 1958 roku początkowo na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, później na wydziale matematyki, a w latach 1962-1966 studiuje ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
Po studiach pracuje jako kierowniczka Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu, 1970-1984 na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu jako kierownik pracowni systemów komputerowych. 
Jest autorką wielu prac drukowanych w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego. 
W Szwecji mieszka od 1984 roku. Przewodnicząca Stowarzyszenia Polek w Szwecji (1986-1990). Pracuje jako nauczycielka języka polskiego. Aktywnie zaangażowana w prace Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Hufcowa Hufca ”Tatry” w Sztokholmie. 
Mieszka w Sztokholmie.

Źródło: Wydawnictwo Polonica, Sztokholm 

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji