Dokumenty katyńskie z archiwów szwedzkich

Władze szwedzkie przekazały Kongresowi Polaków w Szwecji partię dokumentów dotyczących Zbrodni Katyńskiej.
Nastąpiło to na skutek wystąpienia tej największej w Szwecji organizacji Polaków do rządu Królestwa Szwecji o ujawnienie całości materiałów dotyczących tej sprawy. Wniosek organizacji spotkał się ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem ze strony premiera Szwecji Görana Perssona. Na jego to polecenie urzędnicy Archiwów Państwowych rozpoczęli w maju 2003 roku poszukiwania dokumentów.
Przekazane następnie 82 strony dokumentów to, między innymi, pochodzące z archiwum szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych raporty ambasadorów szwedzkich w Moskwie, Berlinie, Londynie i Waszyngtonie, oraz korespondencja służbowa Attaché Wojskowych z Berlina i Moskwy z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Niektóre z nich noszą oznakowania “tajne” i “ściśle tajne”.
Dokumenty te zostały w części przetłumaczone, opracowane i skatalogowane w Archiwum Polskiej Emigracji działającym przy Kongresie Polaków w Szwecji. Po wstępnych czynnościach zostały one przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce 17 listopada 2003 roku. Obecny przy przekazywaniu dokumentów Jego Ekscelencja Mats Staffansson, Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce powie- dział: „Cieszę się, ze współpraca miedzy rządem szwedzkim a polskim IPN zaowocowała w taki sposób. W celu odszukania dokumentów katyńskich przeszukano ogromne zasoby szwedzkich archiwów”. Zadowolenie z przekazania dokumentów katyńskich wyraziła dr Bożena Łojek przewodnicząca Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej, także obecna na uroczystości.
Do przekazanych dokumentów dołączono wielostronicowe opracowanie szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zatytułowane “Sprawa katyńska w szwedzkich archiwach”, będące omówieniem stanowiska szwedzkiego przed laty i w dniu dzisiejszym.

Przekazanie dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie dn. 17 listopada 2003 r.


Zobacz także:
Korespondencja pomiędzy Kongresem Polaków w Szwecji i Premierem Göranem Perssonem. >

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji