PZJ, Zarząd Kongresu Polaków, 29 wrzesień 2012

W dniu 29 września 2012 r. odbyło się Zebranie Zarządu Kongresu Polaków w Szwecji. Zarząd składa się z Prezydium Kongresu i przedstawicieli Zarządów wszystkich organizacji członkowskich. Zjednoczenie Polskie z Jönköping było reprezentowane przez prezesa Marcina Koniecznego.
W pierwszej części zebrania uczestniczył Ambasador RP w Sztokholmie pan Adam Hałaciński (na zdjęciu po prawej) i Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP pani Barbara Sośnicka, która w sierpniu rozpoczęła swą misję w Sztokholmie.
Spotkanie miało charakter roboczy i związane było z sytuacją po IV Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, oraz zmianami związanymi z przeniesieniem dyspozycji funduszy na opiekę nad Polonią z Senatu do MSZ.

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji