Wizyta gen. Władysława Andersa w Sztokholmie

Minęło wiele lat, od pamiętnej wizyty generała Władysława Andersa, który jesienią 1955 roku przybył do Sztokholmu, na obchody 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwecji.

W Ośrodku Organizacji Niepodległościowych OPON w Sztokholmie, znajduje się sztandar, uszyty na tą okazję. Słowa na sztandarze – „Bóg Honor Ojczyzna” – były dewizą Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – od 1945 roku, również Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, walczących o wolną Polskę.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w nieistniejącym już, starym kościele katolickim Eugenia, przy ul. Smedjebacken. Mszę celebrował rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Chmielewski, w obecności gen. Władysława Andersa, prezesa SPK w Szwecji Czesława Adamczyka z małżonką, gen. Zdzisława Przyjałkowskiego, min. Michała Sokolnickiego, pana Wiesława Patka oraz wielu innych dostojników Emigracji Niepodległościowej w Szwecji.

aIMG_20170528_2
Msza św. w kościele Eugenia w Sztokholmie. Od lewej gen. Władysław Anders, Czesława Adamczyk – żona Jerzego Adamczyka, gen. Zdzisław Przyjałkowski, min. Michał Sokolnicki, Jerzy Adamczyk – prezes SPK Oddział w Szwecji.

Wieczorem, w hotelu Strand przy Nybroviken, miała miejsce uroczysta kolacja. Z wygłoszonych, przy tej okazji przemówień, najciekawsze było gen. Andersa, który w krótkich, żołnierskich słowach opowiedział o Polskich Silach Zbrojnych na Zachodzie, a znaczną część przemówienia poświęcił Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów.

Zaraz po zakończeniu wojny, Kombatanci w całym wolnym świecie zaczęli organizować się. Tworzyli oddziały i komórki SPK we wszystkich miejscach swojego osiedlenia. Działali społecznie, organizowali szkolnictwo polskie, jak np. Macierz Szkolną w Anglii, zakładali biblioteki polskie i domy kombatanta. Do nas młodych, kierowali apel, byśmy kontynuowali działania w obronie wolności naszego kraju, rozpoczęte ich walką zbrojną na frontach II Wojny Światowej.

aIMG_20170528_1
Kolacja i bal. Od lewej gen Władysław Anders, Jolanta Rogalewicz (obecnie Halkiewicz), Wiesław Patek, gen. Zdzisław Przyjałkowski, Józef Weytko.

Uroczysty dzień zakończył wspaniały bal, na którym, wraz z ciocią, byłam obecna (po raz pierwszy w sukni balowej)! Tańczyliśmy do białego rana polonezy i mazurki, do tańca grała polska orkiestra, złożona z miejscowych muzyków emigracyjnych.

Niedawno, obchodzone były uroczystości 70-lecia SPK, na całym świecie – również w Sztokholmie, gdzie swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, będące członkiem Rady Uchodźstwa Polskiego OPON i Kongresu Polaków w Szwecji.

Jolanta Halkiewicz
Prezes Rady Uchodźstwa Polskiego OPON

 

Powiązane tematy: 
1) Przemówienie Jolanty Halkiewicz na 70-lecie Rady Uchodźstwa Polskiego OPON w Ambasadzie RP

2) 70. lat Rady Uchodźstwa Polskiego 1946-2016

3) Pismo Jana Dziedziczaka sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na 70. lecie RUP

4) Pismo senatora RP Jana Żaryna z okazji 70. lecia RUP

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji