List do Premiera Szwecji Görana Perssona

Diarienummer: 030416-P-01
REGERINGSKANSLIET
103 33 STOCKHOLM

Na ręce Premiera
Görana Perssona
13 kwietnia 2003 roku minęło 60 lat od momentu, gdy wojska niemieckie odkryły w Lesie Katyńskim, na zachód od Smoleńska, masowe groby tysięcy polskich oficerów, jeńców wojennych pomordowanych przez władze ZSRR wiosną 1940 roku.
W nawiązaniu do tej rocznicy władze Królestwa Wielkiej Brytanii przekazały władzom polskim dotąd tajne dokumenty odnośnie tej zbrodni. Z materiałów tych wynika, że władze brytyjskie od początku znały prawdę, ale ze względów politycznych nie mogły jej ujawnić w swoim czasie.
Podobnie Kongres USA przekazał władzom polskim obłożone dotychczas klauzulą tajności dokumenty ze śledztwa, jakie Kongres amerykański prowadził w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w sprawie wyżej wspomnianego mordu
.
Mamy poważne powody przypuszczać, że zarówno w archiwach szwedzkiego MSZ (UD) jak
i w archiwach wywiadu i kontrwywiadu szwedzkiego znajdują się materiały na ten sam temat.
Wiemy z relacji nieżyjącego już ppłk. Witolda Szymaniaka, który był pracownikiem polskiego wywiadu i współpracował z kontrwywiadem szwedzkim, że szwedzcy dyplomaci, oraz korespondenci wojenni, którzy zetknęli się w swej pracy ze sprawą tego mordu, zdali swoje relacje pisemnie po powrocie do Szwecji. Ppłk Szymaniak twierdził, że niektóre z tych raportów czytał, ale nie mógł ich kopiować.
Wiemy także, że szef wywiadu zagranicznego SS, generał Walter Schellenberg, który dostał
w 1945 chwilowy azyl w Szwecji był przesłuchiwany przez kontrwywiad szwedzki m.in. także na temat zbrodni katyńskiej.
W związku z tym Kongres Polaków w Szwecji zwraca się do władz szwedzkich z oficjalną prośbą
o ujawnienie całości posiadanych materiałów w tej sprawie.
Wyjaśnienie do końca wszystkich momentów dotyczących historii Europy może jedynie przyspieszyć i umocnić budowaną przez nas wspólnie przyszłość.

Sztokholm, 16 kwietnia 2003 r.

Za Kongres Polaków w Szwecji
/-/
Michal Bieniasz – prezes
/-/
Ludomir Garczynski-Gassowski – sekretarz

Do wiadomości: Ambasada RP w Sztokholmie.


czytaj odpowiedź >

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji