Brev till Statsminister Göran Persson

Diarienummer: 030416-P-01
REGERINGSKANSLIET
103 33 STOCKHOLM

Till Statsminister Göran Persson
Den 13 april var det 60 år sedan tyska trupper påträffade massgravar efter tusentals polska officerare, krigsfångar mördade av sovjetregimen våren 1940 i Katyn-skogen, väster om Smolensk.

Med anledning av denna årsdag överlämnade Storbritanniens myndigheter till polska regeringen hittills hemliga dokument angående detta massmord. Av de offentliggjorda handlingarna framstår att Storbritanniens regering från början kände sanningen om detta illdåd, men av politiska skäl undanhöll dessa uppgifter.
Även den Amerikanska Kongressen överlämnade till polska myndigheter dittills hemligstämplade dokument från sina arkiv från undersökningar av Katynmassakern gjorda under 1950-talet.
Vi har starka skäl att tro att i svenska UD:s, underrättelsetjänstens samt kontraspionagearkiven finns material som kan ge nya fakta om denna fortfarande ej fullständigt förklarade händelse.
Ifrån uppgifter överlämnade till oss av den nu bortgångne polska underrättelsetjänstens överstelöjtnant Witold Szymaniak, som samarbetade med den svenska kontraspionage i ovan nämnda frågor, vet vi att under andra världskriget såväl svenska diplomater som svenska pressens krigskorrespondenter som i sitt arbete hade kontakt kring Katynmorden lämnade skriftliga rapporter efter återkomsten till Sverige. Överstelöjtnant Szymaniak påstod att han hade sett och läst de handlingarna, men absolut inte kunde kopiera dem.
Vi har även information, att chef för SS internationella underrättelsetjänst general Walter Schellenberg, som hade fått tillfällig asyl i Sverige 1945, förhördes angående Katynmordtemat.
Med anledning av ovanstående begär Polska Kongressen i Sverige formellt att alla dokument i svenska myndigheternas ägo som berör detta ämne offentliggörs.
Att klargöra hittills fördolda fakta i Europas historia kan bidra endast till att snabbare och starkare bygga den gemensamma framtiden.

Stockholm, den 16 april 2003.

För Polska Kongressen i Sverige
/-/
Michal Bieniasz – ordförande
/-/
Lud
omir Garczynski-Gassowski – sekreterare

Till kännedom: Republiken Polens Ambassad i Stockholm.


läs svaret >

Share