Re artikeln ”Flykt undan krig ett trauma i generationer” av Ylva Herholz

Hej ! Kan Ni vara så vänliga och överlämna detta inlägg till Ylva Herholz!

Har  läst Din artikel med stor behållning men måste reagera på vissa saker Du skriver…
Är själv en ”displaced person” från II världskriget som fick sin tillflykt i det gästfria Sverige år 1941 som flykting som litet barn  från östra Polen, som först blivit ockuperat av Sovjetunionen och sedan av Tyskland!  Efter Jalta och Potsdam konferensen  1944 och efter Tysklands kapitulation 1945 lyckades Stalin få Polens gränser att flyttas västerut till Oder-Neisse som ersättning för Tysklands förstörelse och ruinering av Polen!  Men östra Polen lyckades Stalin tillskansa sig till följd att minst 8 miljoner polska medborgare fick överge sitt hemland sen generationer och bli förflyttade västerut på de tidigare tyska markerna utan att ha haft möjlighet att uttala sig!!! Det var många generationers livsverk och hem som gick förlorade!  Och många miljoners liv släcktes inte bara genom deportation till Kazakstan, Sibirien och andra asiatiska provinser…
men genom avrättningar och mord…
Har själv en farfar och far skjutna av NKVD, den sovjetiska hemliga polisen, föregångare till KGB….och en mor som deporterades till Sibirien…

Krig för alltid med sig olyckor för alla människor …. även för dem som startade det!  

Du skriver att Schlesien ( på polska Silesien) varit tysk sen 1200-talet men det är med viss modifikation. Polens nuvarande gränser sammanfaller just med det när Polens förste konung kristnade landet år 966 e.Kr. och största delen av Silesien var polskt och en viss del  tillhörde Tjekerna.  Befolkningen var slaver och ända fram till 1600-talet tillhörde det dessa två länder.
Under hela tiden försökte tyskar att infiltrera Silesien  ” Drang nach  Osten” men först efter Polens och Litauens Samväldets delning av Ryssland, Preussen och Österrike 1772 blev Silesien förtyskad….men med stor polsk befolkning kallad Slonzaki som fortfarande bebor Silesien.

Med vänliga hälsningar  
Jolanta Halkiewicz
Polska Kongressen i Sverige

Share