re artikeln ”Sätt ekonomisk press på Polen” av Maria Abrahamsson i SvD 21 juli 2017

Till Maria Abrahamsson,
riksdagsledamot (Moderaterna)

Hej,
Den nya regeringen i Polen vald i demokratiska val 2015 stod för en oerhört svår uppgift att sanera ett orättvist och korrumperat samhälle med domare och postkommunister – som Solidaritet inte fick bukt med – fortfarande i ledande ställningar och korrumperade politiker och domare lierade med maffian i ledande positioner! Man hade inte gjort mycket för det allmännas bästa. Varför måste över 2 miljoner unga välutbildade resa utomlands för att kunna försörja sig? Varför var så många tvungna att flytta utomlands för att kunna försörja sina familjer? 

Iustitia / Pixabay

Den nya regeringen är ingen konservativ regering men en liberalsocial regering som har börjat med nya reformer och social verksamhet för det allmännas bästa. 
Det tar tid men mycket är redan gjort. Den nya reformen av domstolsväsendet var nödvändig för allmänhetens bästa och de som protesterar är de postkommunister som mist sina privilegier. I en enkät till allmänheten så svarade minst 70 % av medborgarna att de välkomnar rättsväsendets sanering och att de levt alltför länge i ett orättvist samhälle där vissa medborgare innehaft speciella förmåner – en efterleva från kommunisttiden med alla dess orättvisor och  diskriminering.

Vad som gäller ekonomiskt bistånd från EU så måste man ha i åtanke att Polen var det land som var totalt ruinerat efter andra världskrigets fasor och sedan utsugen av den påtvingade sovjetiska kommunismen i över 45 är och fick aldrig någon ekonomisk hjälp som t.ex. Tyskland med Marshallhjälpen eller dylik hjälp och är alltjämt ett fattigare land än de andra länderna i väst.

Nu kommer allt fiffel och båg fram från ett postkommunistiskt land och förövarna ställs till svars för sina oförrätter – det som borde ha gjorts redan efter kommunismens fall 1990 – och de som protesterar är de forna översittarna som förlorar sina privilegier.

Sverige borde ta itu med ett flertal missförhållanden i Eu och inte kasta sten på Polen.

Polen bryter inte mot rättsstatens principer!  Tvärtom!  Vill åter bli en demokratisk rättsstat!

Med vänliga hälsningar

Jolanta Halkiewicz
ordförande Polska Flyktingrådet OPON i Sverige

gäller artikel:  ”Sätt ekonomisk press på Polen” av Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M) 16/07/2017  https://www.svd.se/satt-press-pa-polen-med-ekonomiska-sanktioner

Share