Bożena Janina Zdunek z d. Musiewicz

Bożena Janina Zdunek, född Musiewicz, dotter till Antioni och Józefa, född den 1922-06-29 i Siwki, Polen, har den 2015-06-02 gått bort tillföljd av komplikationer efter ett höftledsbrott. B.Z. blev arresterad av Gestapo arbetande på järnvägstelegrafen i staden Kielce för partisanverksamhet. Hon var aktiv inom den allierade grenen av pratisanrörelsen AK. Hon blev torterad och förhörd vid Gestapo i Radom innan hon efter ett antal månader skickades till Auschwitz-Birkenau B.Z. var fånge ”46 454” i det tyska koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau från februari 1941 till September 1944 då hon transfererades till lägret Ravensbrück nära Berlin. Transfern och prygelstraff var påföljder för att hon hjälpt barn som kom från Warszawaupproret till Auschwitz. Genom Svenska Röda Korsets aktion (känd som ”De vita bussarna”) under ledning av Greve Folke Bernadotte blev hon befriad den 27 april 1945 och kom till Malmö den 1 maj 1945. Efter en kortare tid kom B.Z. till Svängsta i Blekinge där hon träffade och gifte sig med Jerzy Januariusz Zdunek, även han omhändertagen av Svenska Röda Korset efter fångenskap i koncentrationslägret Stutthof (nära Elbing/Elblag – Gdansk).. B.Z. var och förblir en dokumenterad polsk patriot. Hon var verksam i bl a Polska Flyktingkomissionen (SPK) som bl a stöttade avslöjandet av massmorden i Katyn och gav stöd till Katyn monumentet nu vid St:Johannes kyrka i Stockholm. B.Z. anlitades till sen ålder av skolorna i Karlshamns kommun för att informera om nazisternas förbrytelser under andra världskriget. Hennes 90-årsdag blev uppmärksammad av Blekinge Läns Tidning som publicerade en intervju med minnen och återblickar på de första åren i Sverige. På senare tid sa B.Z. ofta ”om jag slutar att tala, så kommer stenarna att börja tala”. Hennes liv summeras här med många ord om trauma och svåra tider. Det var tack vare stark tro, andlig styrka, hårt arbete och rådighet som hon sammantaget fick ett fullständigt liv i Sverige alltid längtande till sitt Polen som hon mindes det från ungdomen.

På Asarums kyrkogård i Blekinge begravde hon sin son Bolesław (tvillingbor till undertecknad) och sin make. Hennes ansträngningar gav undertecknad möjlighet att ta civilingenjörsexamen vid Lunds Tekniska Högskola senare doktorera och bli docent vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och ha tjänst vid Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI. B.Z. var stolt för sina två barnbarn, Sofia och Ania. Sofia är civilingenjör biotekniker från KTH och disputerar i medicin vid Karolinska Institutet (KI) i September 2015. Ania är arkitekt med deltidstjänst på KTH.

autor: Adam B. Zdunek

Share