Fundacja Kultury Polskiej w Szwecji – Stiftelsen för Polsk Kultur i Sverige

fkp_logo_100Dnia 8 lipca 2003 roku decyzją Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji powołano Fundację Kultury Polskiej w Szwecji.
Fundacja posiada osobowość prawną w rozumieniu prawa szwedzkiego i działa zgodnie z przepisami Ustawy o Fundacjach (1994:1220), prawa (1994:1221) oraz Rozporządzenia o Fundacjach (1995:1280).
Zadaniem Fundacji jest wspieranie i inspirowanie aktywności kulturalnych w środowisku polskim w Szwecji.
Za działania o szczególnym znaczeniu Fundacja uznaje projekty angażujące w ich realizację także środowiska szwedzkie.
Obszarem zainteresowania jest szeroko pojęta kultura polska – także ta powstająca poza granicami kraju – jej dorobek oraz współczesne działania na tym polu, nie wyłączając poszukiwań nowatorskich i awangardowych. W ocenie projektów Fundacja korzysta z konsultacji specjalistów w poszczególnych dziedzinach kultury.
Fundacja Kultury Polskiej w Szwecji nie ogranicza swej działalności jedynie do organizacji członkowskich Kongresu Polaków w Szwecji, a jest otwarta na inicjatywy także spoza tego środowiska, zarówno grupowe, jak i indywidualne.
Głównym celem Fundacji jest promocja w Szwecji polskiego dziedzictwa kulturalnego i wspieranie powstawania nowych wartości w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia Polaków żyjących poza Ojczyzną.

Niektóre zrealizowane projekty:

 • Konkurs na rysunek satyryczny dla rysowników polskich i szwedzkich ”Polska-Szwecja, jak postrzegamy się nawzajem”- 2003.
  Wykonawcą projektu był Kongres Polaków w Szwecji we współpracy z Instytutem Polskim w Sztokholmie.
  Celem konkursu było ukazanie obrazu Polski i Polaków widzianego oczami szwedzkich satyryków oraz niepozostających im dłużnymi rysowników polskich i ich widzenia Szwecji i Szwedów.
  Wręczenie nagród miało miejsce podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 27 września 2003 roku w Sztokholmie.
  Wystawa ta była inspiracją do założenia przez grupę polskich rysowników prasowych Szwedzkiego Związku Karykaturzystów o nazwie HumorKompaniet. Grupa organizuje konkursy i przeglądy satyry, które w formie wystaw pokazane zostały m.in. na zamku w Uppsali, szeregu muzeów wojewódzkich, szwedzkim Riksdagu oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli – więcej informacji na stronach internetowych www.polskakongressen.org/humorgalleri/
  oraz www.humorkompaniet.com
 • Wydanie książki „Polska – diament w popiele”
  Polski przekład książki Kjella Albina Abrahamsona pod tytułem „Polen – diamant i aska”. Tłumaczenie: Andrzej Niewinny Dobrowolski, Książka ukała się w ramach „Roku Polskiego w Szwecji” przy współudziale finansowym Konsulatu Generalnego RP w Sztokholmie.
 • Wydanie książki „DONOS NA POLONIĘ”, autor: Andrzej Niewinny Dobrowolski, wybór tekstów z lat
  1998-2005.
  Teksty zebrane w tej książce tyczą przede wszystkim nas, Polaków. Żyjących zarówno poza granicami Ojczyzny, jak i nad Wisłą, złączonych podobieństwem cech charakteru, obyczajów, upodobań.
  Strona internetowa projektu: www.jestjakjest.com
 • We współpracy z wileńskim wydawnictwem Czas braliśmy udział w wydaniu szeregu książek, m.in. autorstwa Michała Kryspina Pawlikowskiego, Karola Wędziagolskiego, Heleny Subotowicz
 • Sponsorowanie wystawy pt „Labirynt” w Galerii STUDIO w Warszawie Wystawa przedstawiająca działania artystyczne Marii Hellmin i Krzysztofa Jeglińskiego ze Sztokholmu. Była ona częścią projektu współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz Konstfack (University College of Arts, Crafts and Design) w Sztokholmie.
 • Kongres Polaków w Szwecji angażuje się w inicjatywy młodzieżowe mające zapewnić rozrywkę zgodną z oczekiwaniami tej grupy.
  W latach 2010 – 2011 sponsorowaliśmy m.in. występy w Sztokholmie zespołów z Polski
  – Kult, Raz Dwa Trzy, T-Love, Myslovitz, LadyPank.

 

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji