Komitet Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych QUIZ

 

Wpłaty przyjmujemy na konto:
PlusGiro: 88 03 42-1

Komitet Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych w Polsce o nazwie QUIZ istnieje i działa przy Kongresie Polaków w Szwecji od kwietnia 1991 roku.
Jego celem jest niesienie pomocy potrzebującym w Kraju.
Pracujemy społecznie. Od samego początku QUIZ ma sobie za punkt honoru, by każdą zebraną w Szwecji koronę przekazać do Polski. Jest to możliwe dzięki zobowiązaniu się Kongresu Polaków w Szwecji do płacenia wydatków administracyjnych.
Wszelka praca w QUIZie wykonywana jest społecznie z zadowoleniem tym większym, im więcej Rodaków nam ufa. Niektórzy z ofiarodawców wpłacają osobne kwoty na pokrycie kosztów administracji QUIZu – serdecznie dziękujemy – to wielka pomoc.
Jesteśmy neutralni. Nie pytamy ani naszych podopiecznych, ani naszych darczyńców o poglądy polityczne czy wyznanie. Uważamy, że są to ich prywatne sprawy, mniemające nic wspólnego z naszą działalnością. 
Interesuje nas tylko, czy potrzeby, które pragniemy pomóc zaspokoić, są autentyczne i niemożliwe do rozwiązania w inny sposób.

Na co zbieramy pieniądze?

Zbiórka prowadzona obecnie:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej oddział w Jarosławiu, prowadzące sieć świetlic dla dzieci ze środowisk patologicznych lub zagrożonych.

Dotychczas przekazano także zebrane pieniądze na następujące cele:

 • Zbiórka na wyposażenie Pawilonu Rehabilitacyjnego im. Anieli i Jarosława
  Pieniężnych w Olsztynie.

 • Zbiórka dla Fundacji Pomocy Solidarności w Łodzi.

 • Zbiórka na wózek akumulatorowy dla Kamila Lukasiewicza z Inowrocławia

 • Zbiórka na wózek akumulatorowy dla Grzesia Konieczki z Inowrocławia

 • Zbiórka dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera w Siedlcach.

 • 1997 – Gwiazdka dla dzieci powodzian, zorganizowana przez Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne “Uśmiech Dziecka” w Sosnówce, woj. jeleniogórskie.

 • 1998 – Implanty dla Bereniki, zbiórka, dzięki której zebraliśmy SEK 30.301 na koszt implantów potrzebnych dla zoperowania 14-letniej dziewczynki chorej na skoliozę.

 • 2001 – Specjalna zbiórka dla poszkodowanych podczas powodzi w Polsce.

 • Zbiórka na Fundusz im. Barbary Winiarskiej.

 • Stowarzyszenie “Medicinskt bistånd för Polen”

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei” w Dąbrowie Górniczej, i jego akcję „Szukam Domu”, promującą rodzicielstwo zastępcze.

 • Rodzinny Dom Dziecka Haliny Szyffer wieś Bargły koło Częstochowy.

Każdą wpłatę potwierdzamy na naszych stronach internetowych i w biuletynie rozsyłanym do wszystkich ofiarodawców.
TVP przez wiele lat z rzędu udostępniała swój czas antenowy prezentując Dzień QUIZu w Telewizji Polonia.
Do dnia dzisiejszego Komitet QUIZ zebrał i przekazał do Polski niemal 2.000.000 koron szwedzkich.

Wpłaty przyjmujemy na konto:
QUIZ – Polska Kongressen i Sverige
PlusGiro: 88 03 42-1

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji