Podziękowanie od Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Szanowny Panie Prezesie!

Serdecznie dziękuję za kontakt telefoniczny na początku ubiegłego tygodnia oraz za umieszczenie naszej prośby o wsparcie w wydawanych przez Państwa pismach. Na Pana ręce składam wyrazy wdzięczności za dar w wysokości PLN 1000,- pochodzący od członków Kongresu Polaków w Szwecji, jak również od Czytelniczki „Słowa Kongresu”/”Gońca Katolickiego”. Zgodnie z Państwa życzeniem donację przeznaczymy na budowę Domu dla chłopców w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach. To właśnie dzięki życzliwości Ofiarodawców możemy realizować nasze zadania w służbie niewidomym. Bóg zapłać za dobroć i serce! Jednocześnie serdecznie Państwa witamy w gronie przyjaciół Dzieła Lasek.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi to najstarsza polska organizacja działająca na rzecz niewidomych. Została założona w 1911 r. przez niewidomą franciszkankę Matkę Elżbietę Różę Czacką. Od ponad 100 lat służymy niewidomym i niedowidzącym na każdym etapie życia, otaczając ich wszechstronną opieką edukacyjno-wychowawczą, rehabilitacyjną, socjalną i religijną. W tym celu prowadzimy ośrodek w Laskach oraz placówki w Rabce, Sobieszewie, Żułowie i Niepołomicach. Jako organizacja pozarządowa misję na rzecz niewidomych możemy realizować dzięki donacjom przekazywanym przez Darczyńców indywidualnych, firmy oraz różnego typu organizacje.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach położony jest w otulinie Puszczy Kampinoskiej, gdzie na powierzchni 77 hektarów mieści się 11 placówek: przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazja, zawodowe szkoły ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, szkoła muzyczna. Kształcimy tu 200 niewidomych dzieci i młodzieży w wieku od lat 5 do 19. Ogromna większość mieszka na miejscu w internatach i tylko kilkanaścioro dojeżdża co dzień z pobliskiej Warszawy. Blisko połowa wychowanków jest dotknięta dodatkowymi poważnymi schorzeniami. Praca z niewidomymi dziećmi i ich rodzicami zaczyna się w Laskach w Dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka (dla dzieci z północnej Polski taki dział funkcjonuje w Sobieszewie).

Niewidomi objęci są takim samym programem nauczania jak dzieci widzące w szkołach publicznych, posługując się jednak drukiem wypukłym – pismem Braille’a oraz specjalistycznymi pomocami szkolnymi (wypukłe mapy i globusy, makiety budowli, modele brył geometrycznych etc.). Uzdolnieni muzycznie rozwijają swe umiejętności w szkole muzycznej w zakresie gry na organach, gitarze, fortepianie, flecie i skrzypcach. Aby zapewnić naszym uczniom lepszy start w przyszłość kładziemy też duży nacisk na naukę języków obcych (angielski, niemiecki) oraz biegłą obsługę komputera.

Dzieci w Laskach objęte są także rehabilitacją wzroku (dla dzieci słabowidzących), nauką orientacji przestrzennej, rehabilitacją ruchową, hipoterapią, muzykoterapią.

Pełni wdzięczności przesyłamy słoneczne pozdrowienia z Lasek oraz zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Z poważaniem
Justyna Grochowska
Dział Darów/Donation Department

T: +4822 75 23 225
justyna.grochowska@laski.edu.pl

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji