Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Ruszył I Kongres Młodzieży Polonijnej

„Niemal 300 osób, w tym około 100 ze wschodniej Europy, weźmie udział w rozpoczynającym się w poniedziałek pierwszym Światowym Kongresie Młodzieży Polonijnej. Spotkanie poprzedzi etap diecezjalny Światowych Dni Młodzieży.” Więcej  http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1644224/

„Do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością a modlitwą i kontemplacją zachęcił dziś młodzież kard. Kazimierz Nycz. Podczas Mszy św. na rozpoczęcie I Kongresu Młodzieży Polonijnej metropolita warszawski powiedział, że okazywanie miłosierdzia bliźniemu jest istotą Ewangelii. „Więcej na http://gosc.pl/doc/3294477.Ruszyl-I-Kongres-Mlodziezy-Polonijnej

Share

Święto Konstytucji 3 Maja

3 Maj3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a  drugą na świecie (po amerykańskiej). Jej głównymi autorami byli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja regulowała strukturę organizacyjną państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Wzmacniała władzę państwową przez zniesienie „liberum veto” i wolnej elekcji.

Share