Zmarł Pan Michał HAYKOWSKI

Michał HAYKOWSKIW dniu 12 kwietnia 2015 roku zmarł
Pan Michał HAYKOWSKI
Dziennikarz, historyk.

Urodził się 25 marca 1939 roku w Warszawie. Zmarł 12 kwietnia 2015 roku w Sztokholmie. W Szwecji mieszkał od 1986 roku.

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
Studiował także etnografię i na Wydziale Operatorskim
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.

Pracował w Studio Miniatur Filmowych w Warszawie jako asystent operatora;

1967-1981 w tygodniku “Na przełaj”, 1981 rzemieślnik; 1983-1985 w Ośrodku Analiz i Badań Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego; był redaktorem Materiałów do chronologii, historii i tradycji ZHP(1982-1984).

Redaktor naczelny pisma “Polonia” wydawanego przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji (1992-2002). Udało się mu przekształcić to pismo w periodyk poświęcony głównie polsko-szwedzkim związkom kulturalnym, ekonomicznym i politycznym. W “Polonii” rozpoczął też publikowanie stałego cyklu artykułów o historycznych powiązaniach obu krajów, przypominając głównie pokojowy udział Szwedów w polskich dziejach pod tytułem “Szwedzkimi śladami w Polsce”; ukazało się 28 jego odcinków.

Redaktor pisma “Suecia Polonia” (2002-2008) adresowanego do Szwedów i Polaków w pełni poświęcone związkom szwedzko-polskim. Kontynuował w nim cykl “Szwedzkimi śladami w Polsce”. Publikował też prace historyczne. W wydawanym przez Uniwersytet w Uppsali roczniku “Acta Sueco-Polonica” zamieścił w 1995 r. źródłowy artykuł “Svenskar i Polen” (“Szwedzi w Polsce”).

W zbiorowej dwujęzycznej książce “Szwecja-Polska we wspólnej Europie”, wydanej w Warszawie przez PWN w 2001 r. ukazał się jego tekst “Szwedzi w Polsce i Polacy w Szwecji”. Natomiast dla zbiorowej publikacji “Allvarlig debat och rolig lek” z 2000 r. poświęconej prof. Andrzejowi Nils Uggla przygotował “Szwedzi i polski Order Wojenny Virtuti Militari”.

Autor książek: “Twierdza Brzeska” (MON 1966), “Cytadela” (MON 1967), “Frombork” (PZWS 1973), “Droga życia” (KAW 1979), “Dzień ostatni, dzień pierwszy” (KAW 1984), “Harcerstwo w obronie Warszawy 1939” (HOW 1989), “Henryk Bukowski-Namnet lever kvar” (Bromberg 1990),
“AIDS: unikaj tego ciosu” (Kulturforum 1992).

W 2005 r. podjął stałą współpracę z Polską Agencją Prasową, a następnie w 2009 r. z Informacyjną Agencją Radiową Polskiego Radia jako korespondent na kraje skandynawskie i bałtyckie.

W 2005 r. wystąpił z koncepcją powołania w Sztokholmie stowarzyszenia profesorów wyższych szwedzkich uczelni wywodzących się z Polski “Suecia Polonia Bro” i był jego sekretarzem.

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Szwedzkich oraz Związku Pisarzy Szwedzkich.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Share