Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyborca głosujący korespondencyjnie, po wypełnieniu karty do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja i kopertę tę wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, wkłada do koperty zwrotnej i odsyła do właściwej komisji wyborczej.

UWAGA!
W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą koszt przesyłki ponosi głosujący. Musimy pamiętać, że wysyłając do właściwego konsula kopertę zwrotną musimy przykleić odpowiedni znaczek pocztowy.

znaczek pocztowy / pixabay
Share