s. Małgorzata Krupecka SJK zmarła w 2023

fot. Małgorzata Krupecka/Facebook

W dniu 14 czerwca 2023 roku w Warszawie w 61 roku życia odeszła do Domu Ojca ś.p. s. Małgorzata Krupecka, urszulanka Serca Jezusa Konającego. Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie filologii polskiej i bibliotekarstwa pracowała przez rok jako katechetka w parafii św. Krzyża w Gorzowie.

Do zgromadzenia Sióstr Urszulanek wstąpiła w 1987 roku w Pniewach. Po złożeniu ślubów zakonnych przez rok pracowała w Szkole pniewskiej jako nauczycielka języka polskiego, a następnie została włączana do pracy nad przygotowaniem do druku tekstów bł. Urszuli Ledóchowskiej i do szerzenia jej kultu. W latach 1994 – 2001 przebywała we Francji we wspólnocie urszulańskiej współpracującej z Braćmi z Taizé. Zadaniem wspólnoty była pomoc w organizowaniu spotkań dla młodzieży i opieka przede wszystkim nad dziewczętami z Polski i z innych krajów Wschodu. W latach 1998-2001 była przełożona wspólnoty sióstr w Taizé.

Po powrocie do Polski weszła do ekipy przygotowującej kanonizację bł. Urszuli a następnie do pracy w Centrum Duchowości Świętej. Była też rzecznikiem prasowym Zgromadzenia. W 2022 roku została skierowana do Pniew, gdzie rozpoczęła pracę w Archiwum Głównym Zgromadzenia. Przez wiele lat łączyła zadania powierzone jej w Zgromadzeniu z przygotowaniem pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Jana Żaryna na temat „Władze komunistyczne wobec zakonów żeńskich w Polsce na przykładzie Urszulanek Serca Jezusa Konającego w latach 1945-1989”. Była autorką publikacji na temat św. Urszuli, redaktorką publikacji zawierającej jej teksty i autorką wielu artykułów związanych z przygotowywaną praca doktorską. Jej niespodziewane odejście napełniło naszą wspólnotę bólem.

Urszulanki SJK

Pamiętamy s. Małgorzatę Krupecką z interesujących prelekcji o św. Urszuli Ledóchowskiej -orędowniczce niepodległej Polski, wygłoszonych w Szwecji i Danii w maju 2018 r. – w ramach obchodów 100 lecia Niepodległości Polski. Cykl spotkań w Szwecji i Danii o świętej Urszuli Ledóchowskiej, Matce Niepodległości Polski, 10-28 maja 2018 | Polska Kongressen i Sverige Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Share