Pro Ecclesia et Pontifice

Wydarzenie w niedzielę 28 czerwca 2015 roku, które stało się moim udziałem, pozostanie na całe życie w mej pamięci. Tegoż dnia zostałam wyróżniona odznaczeniem papieskim „Pro Ecclesia et  Pontifice”.

Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku świętego Jana Pawła II w pięknych ogrodach nuncjatury w Djursholm. Jest to pierwszy pomnik w Szwecji i Skandynawii, ufundowany w 2014 roku z okazji 25 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Szwecji. Naszej fundacyjnej wspólnocie przewodniczył ojciec Krzysztof Wieliczko Administrator Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Obecni byli także: Ks. prałat Henryk Jagodziński delegat papieski z Watykanu, ojciec Jan Bednarz z Jasnej Góry. Na tę podniosłą uroczystość poza wyżej wspomnianymi duchownymi przybyli, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Sośnicka, Prezes Koła Przyjaciół Fundacji JP2 w Göteborgu Dorota Melzacka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji JP2 w Lund Stanisław Radziukiewicz z małżonką oraz wiceprezes Jan Kurkus z małżonką Jadwigą poprzednim prezesem Towarzystwa. Obecni byli także członkowie, darczyńcy, przyjaciele Fundacji jak również moja rodzina z Polski i Szwecji. Na wstępie usłyszeliśmy kilka słów na temat św.Jana Pawła II i Fundacji od ojca Krzysztofa Wieliczko, który również poprowadził wspólną modlitwę Anioł Pański. Po złożeniu kwiatów przy pomniku przez prezesów Towarzystw, w kilku skromnych słowach podziękowałam św. Janowi Pawłowi II za wszystkie spotkania, jakie miały miejsce w czasie mojej 20-letniej przynależności do Fundacji. Pierwsze osobiste spotkanie z Ojcem Świętym w 1995 do dzisiaj zachowuje w swoim sercu. Zapoczątkowało ono zmiany w moim duchowym życiu. Świętemu Janowi Pawłowi II zawdzięczam wszystko dobro, którego doświadczyłam w następnych latach. Fundacja jest moją drugą wielką międzynarodową rodziną. Każde spotkanie w Rzymie wzmacnia mnie i daje siłę do dalszej pracy. Jako wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Sztokholmie spotkałam oddanych i pomocnych ludzi w wielu wspólnych działaniach dla Fundacji i naszej społeczności. Była to niezapomniana chwila zadumy i refleksji w tym wyjątkowym miejscu. Czuło sie obecność św. Jana Pawła II wśród nas.

Idąc dalej śladami św. Jana Pawła II odwiedziliśmy siostry Brygitki, u których w 1989 roku gościł Jan Paweł II z okazji pobytu w Sztokholmie. Siostry przygotowały południowy posiłek w czasie którego, była okazja do wspomnień i duchowego przygotowania się do późniejszych bardzo podniosłych przeżyć.

Po południu miała miejsce uroczysta Msza święta w Katedrze Św. Eryka w Sztokholmie koncelebrowana przez ks. prałata Henryka Jagodzińskiego delegata papieskiego z Watykanu, ojca Krzysztofa Wieliczko OSPPE Administratora Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, ks. Mariana Jancarza proboszcza Katedry sw. Eryka, Ojca Jana Bednarza OSPPE z Częstochowy, ks. Ryszarda Flakiewicza SDB Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie oraz ks. Adama Zbikowskiego SDBz tej Misji. Bardzo piękną i wzruszającą homilię wygłosił o. Krzysztof Wieliczko. Pod koniec Mszy św. delegat papieski ks. prałat Henryk Jagodziński odczytał dekret nadania odznaczenia napisany przez Ojca Świętego Franciszka oraz wręczył mi krzyż Pro Ecclesia et Pontifice. Z wielką pokorą przyjęłam to zaszczytne papieskie wyróżnienie, choć wielkiego wzruszenia nie udało mi było ukryć. Wyróżnienie to jest również nagrodą dla wszystkich, którzy wspierali naszą działalność. W jak najgorętszych słowach pragnę podziękować Świętemu Janowi Pawłowi II.

Słowa wdzięczności pragnę także skierować do Ojca Świętego Franciszka, ks. Kardynała Ryłko, ks. Kardynała Dziwisza, ojca Krzysztofa Wieliczko OSPPE, ks. prałata Stefana Wylężka, ks. Biskupa Sztokholmu Andersa Arboreliusa O.C.D, ks. Proboszcza Katedry św. Eryka Mariana Jancarza, ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie Ryszarda Flakiewicza SDB i ks. Mariana Chojnackiego SDB poprzedniemu Rektorowi tej Misji, Kongresu Polaków w Szwecji, do wszystkich członków i darczyńców Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Sztokholmie, Towarzystwa z Göteborga, Lund, Malmö, Helsingborgu, przyjaciół i wszystkich, którzy przyczynili się do mojego tak zaszczytnego wyróżnienia a także mojemu mężowi Matsowi za rozumienie i wsparcie. Bóg zapłać.

Po Mszy św. odbyło się bardzo sympatyczne spotkanie z naszymi dostojnymi gośćmi w sali katedralnej. Na zakończenie zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski dziękując Matce Przenajświętszej za dar spotkania i wspólnoty, jaką tworzą członkowie Fundacji Jana Pawła II, a jednocześnie prosząc, aby wypraszała dalsze łaski potrzebne w służbie dziełu św. Jana Pawła II, jakim jest Fundacja.

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji