Odpowiedź na artykuł NGP

W nr. 7 NOWEJ GAZETY POLSKIEJ z dnia 08.04.2018, opublikowano zmanipulowany obraz Kongresu Polaków w Szwecji

Autor publikacji  – Tadeusz Nowakowski, z nieskrywaną satysfakcją opisał kłopoty Kongresu powstałe w wyniku odrzucenia przez Urząd do spraw młodzieży i spraw cywilno-obywatelskich (MUCF) wniosku Kongresu o dotację państwową, przeznaczoną dla organizacji etnicznych działających w Szwecji.

T. Nowakowski, jak zwykle próbuje swoje poglądy narzucić niezorientowanym czytelnikom – manipulując faktami i przemilczając to, co niewygodne.

Przeciwstawiając się takiej narracji, Prezydium KPwSz postanowiło przedstawić Państwu dokument bezpośrednio ze sprawą związany. Pozwoli to zainteresowanym osobom na własną interpretację przedstawionych faktów

Mucf.se Decyzja: 2018-01-25

Kongres Polaków w Szwecji

Decyzja o dotacji dla organizacji utworzonej na bazie etnicznej.

Urząd do spraw młodzieży i spraw cywilno-obywatelskich (MUCF) postanowił odrzucić wasz wniosek o dotację. Powodem jest to, że nie spełniacie warunków dla otrzymania dotacji.

Motywacja Urzędu:

– MUCF uznał, że nie spełniacie warunków dla uzyskania dotacji według rozporządzenia (2008: 63) o dotacji rządowej dla organizacji etnicznych.

– Naszym zdaniem część działalności, jaką prowadzicie jest sprzeczna z zasadami demokracji.

– Gazeta „Goniec Katolicki” wydawana jest razem z gazetą waszej organizacji „Słowo Kongresu”.

– Dla „Gońca Katolickiego” udzielacie wsparcia finansowego a członek waszego zarządu jest jednym z redaktorów gazety.

– Gazeta „Goniec Katolicki” publikowała w latach 2016 – 2017 uogólnione stwierdzenia o muzułmanach – grupie określanej, jako społeczne zagrożenie oraz stwierdzenie, że z islamem trzeba walczyć a nie pertraktować – które urząd ocenia, jako niezgodne z kryteriami demokracji. Publicysta w gazecie używał rasistowskich pojęć takich jak „rasa” i „murzyn”.

Nasza ocena bazuje na informacjach, jakie wpłynęły do Urzędu oraz na waszej odpowiedzi„.

Decyzja Urzędu pozbawiająca KPwSz dotacji na rok 2018, oparta jest na krytycznej ocenie czterech artykułów opublikowanych w ”Gońcu Katolickim”, w 2016 i 2017 roku, ale przede wszystkim bazuje na informacjach przekazywanych przez denuncjatorów.

Wskazują na to określenia używane prze MUCF w korespondencji z KPwSz – oto kilka przykładów:

– Nasza ocena bazuje na informacjach, jakie wpłynęły do Urzędu … (decyzja MUCF z 2018.01.25)

– Z powodu nowych informacji, jakie wpłynęły do MUCF … (mail z 2017.12.11)

– Urząd otrzymał egz. ”Gońca Katolickiego” wydawanego razem ze Słowem Kongresu … (mail z 2018.01.24)

– … według informatora Kongres Polaków w Szwecji przekazał finansowe wsparcie dla gazety … (mail z 2018.01.2

Na Kongres Polaków w Szwecji, donoszą przeciwnicy wartości, jakie kultywowane są w organizacjach członkowskich oraz artykułowanego przez Kongres poparcia dla przeprowadzanych w Polsce reform, które pozwalają Polakom odzyskać dumę narodową i szacunek do Państwa Polskiego.

Właściciel i redaktor odpowiedzialny NOWEJ GAZETY POLSKIEJ – Tadeusz Nowakowski, od wielu lat tropi i opisuje z niezwykłą gorliwością wszelkie przejawy niepoprawności politycznej.

Kilka lat temu, rozpoczął kampanię dyskredytacji środowiska niepodległościowego skupionego wokół Rady Uchodźstwa Polskiego – OPON oraz Kongresu Polaków w Szwecji. Od dwóch lat w tę kampanię, włączone są również media i urzędy szwedzkie. Można domniemywać, że celem tej kampanii jest doprowadzenie do rozłamu, a być może unicestwienie Kongresu Polaków w Szwecji, który od 36 lat jednoczy Rodaków – dumnych ze swojej polskości.

Efektem cynicznej kampanii prowadzonej przez Tadeusza Nowakowskiego przeciwko Kongresowi Polaków w Szwecji, jest odcięcie w 2018 roku dotacji dla Kongresu. Ta decyzja ogranicza, a w kilku przypadkach uniemożliwia działalność organizacji członkowskich, wspieranych finansowo przez KPwSz.

Wielka szkoda, że autor wspomnianej na wstępie publikacji nie zastosował symetrii i nie ogłosił nazwiska dramatis personae – DONOSICIELA.

tekst: Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji

Share