Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka, w ramach którego uczestnicy wykonują utwory z jego repertuaru. Szerszym celem inicjatorów Konkursu jest aktywny udział w wychowaniu muzycznym dzieci i młodzieży, wspieranie artystów w ich edukacji muzycznej oraz zainteresowanie szerokiego grona odbiorców utworami, sięgającymi do polskiej tradycji narodowej i ludowej.

Konkurs  ma charakter cykliczny, dwuletni. Znaczne nim zainteresowanie spowodowało, że  w zbliżającej się III edycji organizatorzy zmienili zasady i nazwę Konkursu z ogólnopolskiego na międzynarodowy. Na wydarzenie składają się trzy etapy i finał. Pierwszy etap to cykl przesłuchań w 49 miejscowościach w Polsce.  Planowane są również przesłuchania w kilku ważnych ośrodkach polonijnych (do tej pory przesłuchania dla uczestników z zagranicy odbywały się tylko w formule on-line). Drugi etap konkursu to przesłuchania w dużych ośrodkach – 8 miastach. III etap Konkursu jak i sama gala finałowa odbędą się w siedzibie Zespołu w Otrębusach-Karolinie (początek października 2025 r.). 

Konkurs, wzorem poprzednich edycji, będzie odbywać się w podziale na cztery kategorie wiekowe:   
8-13 lat, 14-19 lat, 20-25 lat i od 26 roku życia wzwyż. Dla uczestników przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe, a laureaci w koncercie finałowym wystąpią na scenie wraz
z „Mazowszem”. Dodatkowo Konkurs pozwoli także wyłonić grupę młodych talentów, która zostanie zaproszona do współpracy w chórze Zespołu. Uczestników ocenia jury składające się
z autorytetów życia kultury: profesorowie uczelni wyższych, popularyzatorzy kultury polskiej, artyści jak i przedstawiciele Zespołu.

Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:

•             marzec – wrzesień 2024 – realizacja zadań organizacyjnych i promocyjnych

•             październik 2024 – styczeń 2025 – I etap konkursu w 49 miejscowościach w Polsce i kilku ośrodkach polonijnych (równolegle formuła on-line)

•             marzec 2025 – czerwiec 2025 – II etap konkursu w 8 makroregionach

•             październik 2025 – III etap konkursu, warsztaty i Gala Finałowa Konkursu w siedzibie Zespołu w Otrębusach – Karolinie.

Patronem Konkursu jest Stanisław Jopek, wybitny śpiewak,  tenor o barytonowym zabarwieniu – przez blisko 50 lat solista zespołu „Mazowsze”, który w swoich działaniach zawsze wspierał młodych twórców. W jury konkursu zasiada również  jego córka, znana, ceniona piosenkarka i kompozytorka Anna Maria Jopek.

Film podsumowujący III etap Konkursu, w ramach II edycji dostępny jest pod linkiem:

Osoby, w tym opiekunowie dzieci zamieszkałych za granicą, zainteresowane wzięciem udziału
w Konkursie proszone są o skontaktowanie się z Panią Martą Leszczyńską, Głównym Specjalistą
ds. Realizacji Projektów, Dział Rozwoju i realizacji Projektów; Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca  „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, tel. +48 509 000 660,
e-mail: marta.leszczynska@mazowsze.waw.plwww.mazowsze.waw.pl

Share