Jak czcić Flagę Państwową?

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych.

Flaga  lub  banner  eksponowane  publicznie  muszą  być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub
postrzępione.
• Weksylia  mogą  pozostawać  na  maszcie  od  świtu  do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.
• Na  terenie  RP  flaga  państwowa  Rzeczypospolitej  Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.  Jeśli  eksponuje  się  na  masztach  więcej  flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
• W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest  do  połowy  masztu.  Na  maszt  stojący  wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy  wysokości.  Wieczorem  podnosi  się  ją  na  szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje.
• Nie  powinno  się  podnosić  i  wywieszać  weksyliów  w  dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
• W  czasie  burzy,  bardzo  silnego wiatru  lub  śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
• Flaga  nigdy  nie  może  dotknąć  podłogi,  ziemi,  bruku  lub wody.
• Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. 13
• Flagą  nie  można  przykryć  pomnika  lub  tablicy  pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi  na  odpowiednich  podstawach  lub  stojakach  należy umieścić  po  lewej  stronie  pomnika  (dla  patrzącego  na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
• Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
• Na  fladze  państwowej  RP  nie  wolno  umieszczać  żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
• Powszechny  stał  się  zwyczaj  umieszczania  na  barwach narodowych  nazw  miejscowości,  z  których  przyjeżdżają kibice na zawody sportowe  (na przykład w skokach narciarskich), aby  jednak  nie  naruszać  zasad,  powinny  to być  barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
• Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw

Więcej na: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15826,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe.html
polecamy: Publikacja MSWiA „Biało-Czerwona” 

Kiedy po raz pierwszy barwy biała i czerwona zostały uznane za barwy narodowe?

View Results

Loading ... Loading ...
Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji