Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina

Prowadzone przez Rosję działania zbrojne wymierzone są nie tylko w ukraińskie wojsko czy administrację rządową, ale również w ludność cywilną. W reakcji na wstrząsające wydarzenia, o których donoszą media i informują obywatele Ukrainy, Instytut Pileckiego utworzył Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina. Misją jednostki będzie zbieranie świadectw ludności cywilnej w celu utrwalenia dowodów zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy.


Relacje świadków agresji rosyjskiej będą rejestrować pracownicy Zespołu ds. Projektów Filmowych (kanał „Świadkowie Epoki” na YouTube), doświadczeni w pracy nad notacjami. Instytut zamierza również przeszkolić wolontariuszy (w tym studentów Uniwersytetu Warszawskiego), którzy będą przeprowadzać wywiady z uchodźcami – w tej chwili na terytorium Polski przebywa ich już kilkaset tysięcy. Partnerami strategicznymi przedsięwzięcia są Ośrodek Karta, Ośrodek Studiów Wschodnich, a także Centrum Dialogu PRiP.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które są zainteresowane wolontariatem i posługują się językiem ukraińskim. Zgłoszenia wraz z krótką notatką o sobie prosimy nadsyłać na adres email: ukraina2022@instytutpileckiego.pl Razem możemy zdziałać naprawdę wiele! #InstytutPileckiego

Instytut Pileckiego służy upamiętnianiu, dokumentowaniu i badaniu polskiego doświadczenia i losów polskich obywateli w XX wieku.

Share