Apel Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji

Szanowni Państwo!
Uprzejmie zwracamy się do Państwa z apelem o dar dla Kraju. Każdy, nawet symboliczny dar będzie bardzo ważny dla kontynuacji pomocy wysyłanej do Polski, zwłaszcza w obecnym, trudnym dla wszystkich czasie.

W ramach pomocy dla Kraju poprzez Caritas Ełk wspieramy rodziny wielodzietne, bezdomnych i osoby najbardziej potrzebujące z okręgu mazursko-suwalskiego. Wysłana pomoc w 2019 roku to 5 300 koron. Fundusz stypendialny ”Dzieło Nowego Tysiąclecia” promuje szczególnie uzdolnioną młodzież z okręgów wiejskich i małych miast, obejmując pomocą danego ucznia przez wiele lat: od 7 klasy szkoły podstawowej poprzez szkoły średnie i studia. Program stypendialny to ”żywy pomnik” dla uczczenia pamięci Ojca Św. Jana Pawła II. Na konto funduszu przekazaliśmy w ubiegłym roku 5 200 kr. Dla Szkoły dla Niewidomych w Laskach k/W-wy przesłaliśmy 2 600 kr. Od lat wspieramy Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Brańszczyku nad Bugiem. W Ośrodku przebywa około 50 chłopców, uczęszczających do Szkoły Specjalnej, a po lekcjach mają różne zajęcia uzupełniające i rekreacyjne prowadzone w Ośrodku. Pochodzą z bardzo biednych rodzin. W 2019 r. wysłaliśmy 2 600 kr.

Dziękujemy serdecznie za każdy dar!

W imieniu Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji
Jan Andrzejewski

Sztokholm, 2020-04-15

POLSKA HJÄLPKOMMITTÈN I SVERIGE

org. nr 802002-6798

polska.hjalpkommitten@tele2.se

plusgiro nr 15 70 70 – 4

Share