Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Alfreda Trzęsowskiego.
Odszedł od nas dnia 1 października 2022, w wieku 96 lat.
Bohater Powstania Warszawskiego, walczący w Batalionie Chrobry I pod pseudonimem „Sokół”. Podczas powstańczych walk został ranny. Trafił do niemieckiej niewoli, skąd udało mu się uciec.
Za swoją wzorową postawę, w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, został odznaczony orderem Polonia Restituta w Ambasadzie Polskiej w Sztokholmie.

Do stolicy Szwecji przybył latem 1956 roku. Przy wsparciu Rady Uchodźstwa Polskiego, SPK oraz Koła byłych Żołnierzy AK uzyskał azyl polityczny oraz prawo pobytu w Szwecji.
Był zaprzyjaźniony z generałem brygady Zdzisławem Wincentym Przyjałkowskim. Brał udział w spotkaniach Zrzeszenia Studentów Polskich.

Alfred Trzęsowski, jako absolwent Politechniki Gdańskiej w dziedzinie budownictwa, dostał pracę w swoim zawodzie w renomowanej firmie Arne Thyren. Tam doceniono jego talent
i umiejętności, dzięki którym szybko został głównym konstruktorem budowlanym.

Od roku 2019, na powrót brał społeczny udział w spotkaniach organizowanych przez nasze niepodległościowe organizacje w OPON.

Alfred Trzęsowski pozostawił pogrążoną w żałobie córkę, syna, wnuki i szerokie grono przyjaciół.

Niech spoczywa w pokoju!
Koło AK Sztokholm

Nigdy nie zapomnimy Ciebie „Sokole”, żołnierzu Armii Krajowej. Część Twojej pamięci i chwała bohaterskiej postawie w czasie Powstania Warszawskiego 🇵🇱

informacje pogrzebowe:
Kära vänner, 
begravningen för Alfred Trzęsowski äger rum
fredag, den 28 oktober 2022, kl. 14:30
Adress till begravningsceremonin: Norra kapellet, Solna Kyrkväg, Grind 3, Solna  
Hälsningar, Irena Blute

Share