Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Ruszył I Kongres Młodzieży Polonijnej

„Niemal 300 osób, w tym około 100 ze wschodniej Europy, weźmie udział w rozpoczynającym się w poniedziałek pierwszym Światowym Kongresie Młodzieży Polonijnej. Spotkanie poprzedzi etap diecezjalny Światowych Dni Młodzieży.” Więcej  http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1644224/

„Do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością a modlitwą i kontemplacją zachęcił dziś młodzież kard. Kazimierz Nycz. Podczas Mszy św. na rozpoczęcie I Kongresu Młodzieży Polonijnej metropolita warszawski powiedział, że okazywanie miłosierdzia bliźniemu jest istotą Ewangelii. „Więcej na http://gosc.pl/doc/3294477.Ruszyl-I-Kongres-Mlodziezy-Polonijnej

Share

Święto Konstytucji 3 Maja

3 Maj3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a  drugą na świecie (po amerykańskiej). Jej głównymi autorami byli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja regulowała strukturę organizacyjną państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Wzmacniała władzę państwową przez zniesienie „liberum veto” i wolnej elekcji.

Share

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Drugi maja to nie tylko Dzień Flagi. Od 2002 roku jest to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania dla Polonii za ich dorobek i wkład w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w celu potwierdzenia więzi z ojczyzną i jedności wszystkich Polaków na świecie. Trudno ocenić, jak liczna jest Polonia. Według niektórych szacunków to około 20 milionów ludzi.

Share

Przemówienie Ojca Świętego do ludzi pracy

„Drodzy ludzie pracy, przedsiębiorcy, współpracownicy, finansiści, handlowcy — zjednoczcie swe siły, umysły i serca, aby przyczyniać się do budowy społeczeństwa szanującego człowieka i jego pracę. O wartości człowieka decyduje bardziej to, kim jest, niż to, co posiada. Wszystko co czyni się w dążeniu do większej sprawiedliwości, szerszego braterstwa i bardziej ludzkiego ładu społecznego, znaczy więcej niż jakikolwiek postęp na polu techniki.” św. Jan Paweł II, dnia 1 maja 2000 więcej>>>

Share