Roman Graczyk „Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego”

Kongres Polaków w Szwecji, Rada Uchodźstwa Polskiego w Szwecji oraz Semper Fidelis Stowarzyszenie Patriotów Polskich zorganizowały spotkanie z historykiem krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Romanem Graczykiem. Gość wygłosił prelekcję pt. „Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego”. Podobny tytuł nosi jego książka, która przed trzema laty wzbudziła ogromne zainteresowanie i kontrowersje. Wytoczony autorowi proces zakończył się po kilku latach jego ostatecznym zwycięstwem w sądzie apelacyjnym.

Spotkanie odbyło się w sobotę, 7 marca 2015 o godz. 15:00, w siedzibie Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych OPON w Stockholmie.

autor filmu: adam nord

Share