Bitwa Warszawska: Matki płakały, synowie szli bronić Ojczyzny – Józefa Krośnicka. Świadkowie Epoki

Józefa Krośnicka wspomina wzruszający moment wymarszu ochotników z Pułtuska, kiedy to wszystkie matki płakały. Bolek uczestniczył w bitwie pod Ossowem, podczas walki widział poległego i leżącego na placu boju ks. Ignacego Skorupkę. Przeżył i potem mógł opowiadać p. Józefie o swoich przeżyciach, m.in. jak mieszkańcy Warszawy wręczali im ciastka i cukierki, kiedy szli do walki. Józefa Krośnicka została w Pułtusku, gdzie przez dziesięć dni rządzili bolszewicy. Nie byli brutalni, jeden z nich, który miał wielbłąda, pozwalał nawet dzieciom bawić się z nim. Kradli jednak wszystko, co tylko się dało. Po dziesięciu dniach na szczęście musieli odejść, a radość w rodzinie p. Józefy była wielka z tego powodu.
Copyright by Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Share