20. czerwca – Narodowy Dzień Powstań Śląskich

Oddanie hołdu Powstańcom Śląskim, których odwaga umożliwiła powrót części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, kultywowanie pamięci o osobach walczących o niepodległość, upowszechnienie wiedzy o trzech powstańczych zrywach w świadomości Polaków stały się głównymi motywami prezydenckiego projektu ustawy o ustanowieniu dnia 20 czerwca Narodowym Dniem Powstań Śląskich.

  

Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Katowicach w dniu 7 czerwca podpisał ustawę dotyczącą ustanowienia Narodowego Dnia Powstań Śląskich, źródło bierun.pl

Kształtowanie granic odrodzonego Państwa Polskiego rozpoczęło się po zakończeniu I wojny światowej i ogłoszeniu niepodległości Polski w listopadzie 1918 roku. Dla Górnego Śląska i ludności pragnącej przyłączenia tej ziemi do Polski był to dopiero początek drogi.

W kolejnych latach miały miejsce dwa Powstania Śląskie (1919 r. i 1920 r.), plebiscyt 20 marca 1921 r. (z wynikiem niekorzystnym dla strony polskiej) oraz zwycięskie III Powstanie Śląskie, które trwało od maja do lipca 1921 r. i było odpowiedzią na niekorzystną dla Polski propozycję podziału Górnego Śląska. Na czele III Powstania  Śląskiego stanął Wojciech Korfanty.

W pierwszej fazie Powstańcy zdołali opanować prawie cały obszar, na którym Górnoślązacy w plebiscycie głosowali za Polską. Dzięki Wojciechowi Korfantemu i Powstańcom Śląskim walczącym w III Powstaniu, Rada Ambasadorów organ wykonawczy Traktatu Wersalskiego zdecydowała 20 października 1921 r. o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska.

Rząd Polski zaakceptował zatwierdzony podział Górnego Śląska i nową granicę Polski z Niemcami. W granicach Polski znalazła się znacząca część Górnego Śląska.

Dzień 20 października 1921 r. to dzień powrotu Śląska do Macierzy.

W granicach Polski znalazły się m.in. Katowice, Świętochłowice, Rybnik, Królewska Huta (obecny Chorzów), Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. Podział był też korzystny dla Polski gospodarczo – na przyłączonym terenie znalazły się: 53 z 67 istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni.

Nie byłoby takiego rozwoju gospodarczego i postępu w II Rzeczypospolitej bez wywalczonej w Powstaniach Śląskich znaczącej części G. Śląska z kopalniami, hutami i stalowniami.

Kongres Poklaków w Szwecji i jego Organicacje uczciły te rocznice w ubiegłym roku wydaniem okolicznościowej broszury i zorganizowaniem prelekcji o Powstaniach Śląskich w Jönköping, Malmö – Helsingborgu, Göteborgu i Sztokholmie. Prelegenten był dr Maciej Fic z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dzisiaj oddajmy hołd Powstańcom Śląskim okolicznościową pieśnią „Nasz Piastowski Śląsku” 

Nasz Piastowski Śląsku, montaż Paweł Kania

opracowanie tekstu: Jan i Krystyna Andrzejewscy
plakat i zdjęcie z portalu bierun.pl Miasta Bieruń – jedynego miasta na całym obszarze plebiscytowym, w którym zwyciężyła strona polska.  

Share