Młodzież w Srebrnej Górze

“MODA NA POLSKOŚĆ” – Pod takim tytułem Kongres Polaków w Szwecji opracował tezy do projektu pracy wśród młodego pokolenia Polaków poza Polską. Dokument ten proponuje nowe podejście do tematu promocji polskości wśród młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałej poza granicami kraju. Głównym jego założeniem jest, że polskość wśród młodzieży nie może być promowana jako alternatywa, a jedynie jako wartość dodatkowa, ubogacająca, jako wyróżnik pozytywny wśród rówieśników w kraju zamieszkania.
Tezą projektu jest także to, że tylko sama młodzież może być autorem i pomysłodawcą swoich działań. Można im jedynie stworzyć warunki do realizacji własnych pomysłów – warunki odpowiadające czasom obecnym, a więc dla nich atrakcyjne.
Projekt „Moda na Polskość” wystartował pierwszym, pilotażowym spotkaniem młodzieży w Srebrnej Górze w Polsce na przełomie września i października 2005 roku. Wzięli w niej udział młodzi ludzie ze Szwecji, Finlandii i Estonii. Przeprowadzone w charakterze dużej swobody dla uczestników spotkanie wyzwoliło w młodzieży szczerość w kontaktach, poczucie przynależności do tej samej grupy i kreatywność. Spotkanie w pełni potwierdziło, że założenia nowej koncepcji propagowania i kultywowania polskości wśród młodego pokolenia dają wymierne efekty. Grupa nie miała problemów z integracją, a porównywalny poziom opanowania języka polskiego nieoczekiwanie stworzył nowy wspólny obszar do rozmów, dyskusji, a nawet współzawodnictwa. Program przeprowadzono przy pomocy Senatu RP oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji