Välsignelseakt av Svarta Madonnan

http://franciskus-jonkoping.net/

I samband med firandet den 1 oktober 2017 av Polska föreningens 70-års jubileum har en polsk församlingsmedlem skänkt en nymålad kopia från Krakow av Svarta Madonnan från Częstochowa.

Givaren ville absolut att jag som kyrkoherde skulle välsigna ikonen under Mässan på polska. När han utryckte sin önskan kom jag ihåg när jag för första gången besökte sanktuariet i Częstochowa år 1984, då fick jag solsting och blev liggande i hög feber. Bröderna i klostret muttrade: ”Jaha, Maria har slagit till mot svensken igen…” Vad menade de? Jo, Klostret belägrades av svenskar under Karl X Gustavs polska krig 1655, men de misslyckades att inta det. Men som Pater Rafal Zarzycki OFMConv. brukade påpeka så var det inte vi svenskar som gav Mariabilden de två ärr i ansiktet som ännu är synliga. Det var s.k. hussiter år 1430 som gjorde detta.

Mariabilden är en hodegitria – hon som visar vägen. Jag har valt att sätta Mariaikonen på den plats som varit Marias plats i vår kyrka sedan den byggdes år 1974 (Öjamadonnan har vi ju flyttat till den passande platsen vid krucifixet) och min förhoppning är att Maria ska visa på Kristus och bli en påminnelse, inte bara för våra polska församlingsmedlemmar, utan för oss alla att endast Kristus är Vägen, Sanningen och Livet.

Vigningsakten kan ses på Katolsk Horisont.

Med följande bön välsignades Mariabilden:

Vi lovprisar Dig, Du ofattbare Gud, som redan före världens skapelse bestämde att Kristus skulle vara världsalltets upphov och mål.

I Din kärleks plan förenade Du den Saliga Jungfrun Maria med Honom som Hans Moder och förtrogna, som en bild och ett föredöme för Kyrkan, och allas vår Moder och förebedjerska.

Hon är den nya kvinnan, som helade den skada som Eva hade vållat. Hon är dottern Sion, som förenade sina böner med patriarkernas längtan och tog emot Honom som det gamla Israel hade väntat på. Hon är den fattiga och ringa tjänarinnan ur vilken rättfärdighetens Sol gick fram, Din Son, vår Herre Jesus Kristus.

Helige Fader, vi ber Dig ödmjukt att de troende, som ska be inför denna bild av Guds Moder, blir stärkta av hennes beskydd och i sitt hjärta fäster den bild som deras ögon skådar. Låt dem bli starka i tron och fasta i hoppet, låt deras kärlek växa och deras ödmjukhet bli äkta. Ge dem uthållighet i motgången och värdighet om de måste lida nöd, gör dem till verktyg för freden och rättvisan, till dess att de har fullbordat vägen genom denna värld i kärlek till Dig och sin nästa och når den eviga staden, där den Allrasaligaste Jungfrun Maria ber för oss som Moder och härskar som Drottning på Din Sons högra sida, Hans som lever och råder i evighet.

Alla Amen.

P/D. Välsigne Gud Allsmäktig denna bild av den Allrasaligaste Jungfrun, Guds Moder Maria, i Faderns, E och Sonens och den Helige Andes Namn.

© Gråbröderna http://franciskus-jonkoping.net/valsignelseakt-av-svarta-madonnan/

Share