Re: artikel DN ”Så förnekar Polens regering det mörka minnet av Förintelsen” av Ingrid Lomfors

Pixabay / Auschwitz

Till : ingrid.lomfors@DN.se ”Hej, har läst Din artikel om Polens roll i Förintelsen och känner mig tvingad – i rättvisans namn – att svara på alla oriktigheter och historiska fel som Du anammat från Gross och tyska medier. Gross är ingen erkänd historiker och går på tyska påståenden

Det är ofattbart att alla grymheter och våldsdåd som Tyskland  förorsakat speciellt Polen och andra anfallna länder i Europa  nu skall kastas över på andra!  Det finns dock kvar dokument  över  historiska fakta.

Tyskland anföll  Polen 1 sep 1939  – efter samförstånd med Sovjetunionen  att dela Polen – Ribentropp-Molotov-pakten – med territoriella krav  sedan Polen vägrat att tillåta passage för tyskarna via polsk mark till Ostpreussen.  

Polen skulle raderas ut från kartan och polackerna skulle utplånas och förintas!  

2017/10/17 Dagens Nyheter, Kultur, s. 8

Tyskarna började systematiskt att utrota polsk intelligentia och företrädarna för kultur och bildning i det nyanlagda lägret Auschwitz och det var fram  till 1942 som det i Auschwitz hundratusentals polacker mördades!

Först efter 1942 blev Auschwitz förintelseläger för judar från hela Europa som forslades dit med tåg.

Trots att det var  dödsstraff endast i Polen av alla av tyskarna ockuperade länder –  så försökte många att gömma judar undan Förintelsen. Bondefamiljen i Markowa var bara en bråkdel av alla modiga personer som bidrog i räddningsarbetet. Hundratusentals blev avrättade – hela

byar blev jämnade med marken.

Den underjordiska polska Hemarmén AK upprättade hemliga rättegångar över förrädare och dem som utlämnade judar till tyskarna.  Det  bildades en underjordisk förening vid namn ”Zegota”  för att hjälpa och bistå judar. Polen var det enda landet ockuperat av tyskarna som inte kollaborerade officiellt  med inkräktarna! Det finns en bok. även på svenska med titeln ”Landet utan Quisling” !  Polska Hemarmén sände en emmisarie – Jan Karski – till  England och sen till USA för att informera västvärlden om det hemska som hände judarna. !!

För att förstå varför det var en så stor judisk befolkning i Polen måste  vi gå bakåt i tiden . Under medeltiden tog Polen emot judar som flydde undan inkvisitionen i Västeuropa . De fick av polske kungen rätt att bosätta sig i Polen, bedriva handel och utöva sin religion.

Det har alltid varit religionsfrihet i Polen och i det Polsk-Litauiska Samväldet, som sträckte sig från Östersjön till Svarta Havet,  bodde det många olika nationaliteter och olika religioner  utövades i största samförstånd från 1400-1700-talet. Efter Hitlers makttillträde på 1930-talet

i Tyskland tog Polen emot alla judar som blev utslängda och fösta till polska gränsen.  Här kan nämnas att svenska studenter i Uppsala protesterade mot att Sverige skulle ta emot judiska studenter! SIC!

Det fanns inga polska koncentrationsläger i det av Nazi-Tyskland ockuperade Polen!  som inte existerade som stat var  alla  anlagda och ledda av tyskar!  När Sovjetunionen åter invaderat Polen 1944-45 påtvingades Polen en kommunistisk regering som inte var folkvald.!

Polen hamnade ur askan i elden!  Det var många judar som kom med Röda Armén till Polen och de blev en stor del i den nya regeringen.  Om man nu skall tala om antisemitism i Polen så var den inte rasistisk men politisk! Det kommunistiska partiet som styrde Polen med Sovjetisk påtryckning hade två större fraktioner som på 60-talet började bekämpa varandra  och som till slut resulterade i att den ena fraktionen fick lämna landet!  Det var alltså en intern kommunistisk uppgörelse och bland dem  som kom till Sverige som flyktingar  1968-1970   hade många varit höga medlemmar i politbyrån och den kommunistiska nomenklaturen.

Den nuvarande polska regeringen har inget att skyla över!   Har mycket gott förhållande med Israel och vad som gäller ”De Rättvisa”  så är det mest polska namn som finns  nämnda där.

Den nuvarande polska regeringen hade en mycket svår situation vid sitt tillträde  2015,  nämligen att sanera ett mycket orättvist och korrumperat  samhälle där domare och höga ämbetsmän var lierade med maffian och som var kvar på sina ställningar från kommunisttiden  –

Regeringen satsar nu på sociala reformer och och att återbörda delar av industrin och banker som sålts ut för en spottstyver till främmande kapital – och att underlätta för unga att satsa på utbildning och att öppna egna företag. Över 80% av invånarna är för en ändring i domarkåren.

Vad som gäller mottagning av flyktingar så har Polen mottagit över 1 miljon ukrainska flyktingar, över hundratusen ukrainska studenter som har fått stipendier och bostad i Polen. Dessutom flyktingar från Tjetjenien och Vitryssland har tagits emot. Nu står repatrianter från Kazachstan och Sibirien på tur. De är ättlingar till polacker som under sista kriget deporterades till Sovjetunionen.

Samtidigt vill jag nämna att det omkommit 3 milj polacker under den tyska ockupationen och minst 1.5 miljoner deporterade av Sovjetunionen,

Med vänlig hälsning

Jolanta Halkiewicz
ordförande Polska Flyktingrådet OPON i Sverige”

Share